กิจกรรมท้าทาย “New Year, New You ตั้งเป้าหมายสุขภาพดี รับปีใหม่”

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งานทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง เพียงเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย ในหัวข้อ “New Year, New You ตั้งเป้าหมายสุขภาพดี รับปีใหม่” โดยติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชัน จากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม โดยผู้ที่ได้คะแนนจากการเผาผลาญพลังงานมากที่สุด จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รายละเอียดของรางวัล:

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-coupon จากโลตัสมูลค่า 100 บาท
 • ผู้เข้าร่วมที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 5 รับแพกเกจห้องพักโรงแรมพูลแมน พัทยา จี 2 วัน 1 คืน มูลค่า 3,500 บาท    
   

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู เลือกหัวข้อ “New Year, New You ตั้งเป้าหมายสุขภาพดี รับปีใหม่”
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม 
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่  10 - 31 มกราคม 2566

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่าน
 2. หากมีผู้ที่ได้คะแนนเผาผลาญพลังงานสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 5. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบเหตุหรือสงสัยจากการประพฤติหรือใช้วิธีการไม่เป็นไปตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com