แจ้งปิดระบบชั่วคราว

เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การปรับปรุงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับผู้ใช้งานปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอออภัยในความไม่สะดวก