ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาที ห่างไกลหมอ”

 

ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ชวนผู้ใช้งานทุกท่านมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง เพียงเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาที ห่างไกลหมอ” โดยเข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชัน จากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม ทั้งนี้ การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้ที่ได้คะแนนจากการเผาผลาญพลังงานมากที่สุดของแต่ละกลุ่ม จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มพนักงานและตัวแทน

รายละเอียดของรางวัล:

 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 รับรางวัลห้องพักโรงแรมพูลแมน พัทยา จี 2 วัน 1 คืน   มูลค่า 3,500 บาท
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 4 -6 รับการ์ด Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท              
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 ท่านแรก  รับ E-coupon จาก Lotus’s มูลค่า 100 บาท

กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไป

รายละเอียดของรางวัล:

 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 รับรางวัลห้องพักโรงแรมพูลแมน พัทยา จี 2 วัน 1 คืน   มูลค่า 3,500 บาท
 • คะแนนสูงสุดลำดับที่ 4 -6 รับการ์ด Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท      
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 ท่านแรก  รับ E-coupon จาก Lotus’s มูลค่า 100 บาท
   

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไปที่เมนู เลือกหัวข้อ “30 นาที ห่างไกลหมอ” ในแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์
 2. กดเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
 3. เข้าเมนูติดตามการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันจากนั้นบันทึกการทำกิจกรรม 
 4. ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 31 มีนาคม  2566

เงื่อนไข

 1. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย “30 นาที ห่างไกลหมอ” ตามที่กำหนด
 2. หากมีผู้ที่ได้คะแนนเผาผลาญพลังงานสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง SMS ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2566
 5. สามารถสอบถามสิทธิ์การรับของรางวัลได้ที่ clb.supportth@chubb.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือใช้วิธีการไม่เป็นตามกติกาสากลที่กำหนด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
   

ข้อกำหนด:

สำหรับผู้ชนะอันดับ 1- 6 ต้องติดตามการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ติดตามเท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสุขภาพกับแอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ได้ตามวิธีการของแต่ละแบรนด์ เช่น
  • การ์มิน เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน การ์มินคอลเน็ค
  • มี่ ฟิต เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน กูเกิ้ล ฟิต เป็นต้น

(อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ อาจมีการนับจำนวนก้าวที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนจาก แอปพลิเคชัน ชับบ์ ไลฟ์บาลานซ์ ในการตัดสินเป็นหลัก)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ clb.supportth@chubb.com