အာယုဆေးရုံ

အာယု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးတွင် ရရှိနိုင်သော အထူးခံစားခွင့်များ

  • ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအတွက် ၁၀% discount (ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ ပို့ဆောင်ရမည့် စစ်ဆေးခြင်းများမပါ)
  • အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်ခြင်းများအတွက် ၁၀% discount (အခန်းခအတွက်သာ)
  • X-ray, Ultrasound စစ်ဆေးခြင်းများအတွက် ၁၀% discount
  • Home Care Service ဆေးကုသခြင်းအတွက် ၅% discount (အာယုဆေးရုံ၏ မန်ဘာဝင်များသာ)

လူကြီးမင်း၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် Chubb Life Insurance Myanmar Co., Ltd. မှဝယ်ယူထားသော အာမခံပေါ်လစီစာချုပ် ဓါတ်ပုံကို အာယုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံ ဧည့်ကြိုကောင်တာတွင် ပြပြီး discount ရယူနိုင်ပါသည်။