ပေါ်လစီအချက်များ ပြောင်းလဲခြင်း

ပေါ်လစီပိုင်ရှင်နှင့် အာမခံထားသူ၏ ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များပြောင်းလဲရန် (သို့မဟုတ်) ပရီမီပေး‌သွင်းမှုပုံစံပြောင်းလဲရန်။

အာမခံပေါ်လစီ မိတ္တူမှန်

ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်  အာမခံပေါ်လစီ မိတ္တူမှန် ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း။

ပေါ်လစီ ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း

ပျက်ပြယ်သွားသော ပေါ်လစီအား အသက်သွင်းရန်လျှောက်ထားခြင်း။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပြောင်းလဲခြင်း

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း။

အမ်းငွေတန်ဖိုး တောင်းခံခြင်း (သို့) ပေါ်လစီစာရင်းပိတ်ခြင်း

ပေါ်လစီအားဖျက်သိမ်းပြီး အမ်းငွေတန်ဖိုးတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် စာရင်းပိတ်တန်ဖိုးတောင်းခံရန် လျှောက်ထားခြင်း။

Free-Look Cancellation

Free-Look Cancellation လျှောက်ထားခြင်း။

ပရီမီယံငွေပေးသွင်းမှု လမ်းညွှန်

ပရီမီယံငွေပေးသွင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ပိုမိုလေ့လာရန်။

ပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်သော ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် customerservice.myanmarlife@chubb.com သို့ email ပေးပို့၍ဖြစ်စေ အာမခံကိုယ်စားလှယ် (သို့) Chubb Life Myanmar ရုံးသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ  လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။