မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်းအတွက်မဆို အောက်ပါတို့ကို တင်ပြရပါမည်

 • ပြည့်စုံစွာနှင့် တိကျစွာဖြည့်ထားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းလွှာ
 • ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းတွင် ပြသခဲ့သည့် ဆေးကုသမှု မှတ်တမ်း

 

အခြားလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

သေဆုံးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

 • သေဆုံးကြောင်း ဆရာဝန်ထောက်ခံစာ မူရင်း (သို့)  ဆရာဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မိတ္တူမှန်
 • မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပါက ကျေးရွာ (သို့) နယ်မြေ ရဲစခန်းမှတ်တမ်း (သို့) ထောက်ခံစာ
 • မူရင်းပေါ်လစီနှင့် ပေါ်လစီ၏ဆက်စပ် စာရွက်စာတမ်းများ (ရှိပါက)

ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

 • ကုသမှုပေးခဲ့သော အထူးကုဆရာဝန်ထံမှ ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • ကျေးရွာ (သို့) နယ်မြေ ရဲစခန်းမှတ်တမ်း (သို့) ထောက်ခံစာ
 • မူရင်းပေါ်လစီနှင့် ပေါ်လစီ၏စပ်ဆက် စာရွက်စာတမ်းများ (ရှိပါက)

ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ဆေးခန်းပြခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

 • ဆေးရုံ/ဆေးခန်းတွင် ငွေပေးချေခဲ့သော ပြေစာ

ပြင်းထန်သော ရောဂါဖြစ်ခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

 • အာမခံထားသူအား ကုသမှုပေးခဲ့သည့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများမှ ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ

မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

 • ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်သွားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ဓါတ်ပုံ
 • ကျေးရွာ (သို့) မြို့နယ် ရဲစခန်းမှတ်တမ်း (သို့) ထောက်ခံစာ

အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလိုပါက

အသက်အာမခံကိုယ်စားလှယ် ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ customerservice.myanmarlife@chubb.com ကို email ပေးပို့၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်