Chubb European Group Se (Chubb) är ett internationellt försäkringsbolag som ingår i en av världens största försäkringsgrupper. Vi har varit verksamma i Finland i nästan 30 år. 

Vetenskapsförbundet har försäkrat sina medlemmar med en gruppförsäkring (medlemsförsäkring) som omfattar fritidsreseförsäkring, fritidsolycksfallsförsäkring och organisationsförsäkring. Gruppförsäkringen ger medlemmarna ett extra skydd för fritid, resor och deltagande i föreningens organisatoriska verksamhet.

För mer information om försäkringarna och fullständiga villkor, se nedan.

 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringar täcker sjukvårdskostnader, permanent funktionsnedsättning och dödsfall som orsakats av en olycka. Försäkringen gäller dygnet runt, 7 dagar i veckan, var som helst i världen. Det är giltigt till 68 års ålder.

 

Försägringsersättning

Belopp

Ersättning för vårdkostnader

max 9 000 €

Bestoende men 5-100 %

max 20 000 €

Dödsfall

6 000 €

 

Försäkringen gäller inte för tävlingsidrott eller annan idrottsaktivitet som kräver att en licens eller en friskrivningsklausul undertecknas.

 

Andra villkor och begränsningar anges i försäkringsvillkoren

 

Reseförsäkring

 

En reseförsäkring täcker dig om du råkar ut för en olycka eller sjukdom under resan. Den omfattar även skydd vid avbokning eller avbrott av din resa samt skydd för bagage. Det täcker också ansvar och rättsliga kostnader. Försäkringen gäller fram till 68 års ålder. Försäkringen omfattar även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade personen.

 

Försäkringsersättning

Belopp

Vårdkostnader till följd av skada eller sjukdom under resa

Ingen övre gräns

inhemsk turism max 250 000 €

Repatriering på grund av sjukdom eller olycksfall under resan

Ingen övre gräns

Akut tandvård

250 €

Hemtransport av avlidna.

Ingen övre gräns

Resekostnader för en nära anhörig till en försäkrad person som är inlagd på sjukhus.

rimliga kostnader

Permanent invaliditet eller dödsfall till följd av en reseolycka.

max 20 000 €

Annullering av resa

max 5 000 €

Avbrott i resa

max 5 000 €

Resgods

max 1 200 €

Försvunna dokument

max 250 €

Förseningar av bagage, väsentligheter

68 € / timme max 340 €

Juridisk hjälp

max 85 000 €

Ansvarsförsäkring

max 85 000 €

 

• Försäkringen gäller för inrikes och utrikes resor.

• Resans längd max 45 dagar

• För reseförsäkringar är skyddet sekundärt, dvs. den försäkrade måste i första hand söka ersättning från andra försäkringar.

• SOS Internationals nödtjänst är tillgänglig 24 timmar om dygnet, varje dag året runt, på +45 7010 5054.

 

Andra villkor och begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

 

Organisationsförsäkring 


Organisationsförsäkringen täcker föreningens medlemmar när de deltar i föreningens verksamhet. Försäkringen täcker sjukvårdskostnader och bagage. Det täcker också ansvar och rättegångskostnader.  Försäkringen gäller fram till 68 års ålder.

 

Försägringsersättning

Belopp

Vårdkostnader till följd av skada eller sjukdom under event

125 000 €

Repatriering på grund av sjukdom eller olycksfall under resan

Ei ylärajaa

Akut tandvård

100 €

Permanent invaliditet eller dödsfall till följd av en reseolycka.

5 000 €

Resgods

400 €

Försvunna dokument

125 €

Juridisk hjälp

25 000 €

Ansvarsförsäkring

25 000 €

 

Andra villkor och begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

 

Skadeanmälan

Kontaktuppgifter till vår reklamationstjänst och instruktioner om hur du gör en reklamation hittar du här

Du kan också göra en anmälan digitalt. När du gör en skadeanmälan måste du uppge följande försäkringsnummer. Du kan också göra en skadeanmälan utan försäkringsnummer, ange då "Tieteentekijät" i det öppna fältet på skadeanmälningsformuläret.

 

Olycksfallsförsäkring: FIBOPY00341

Reseförsäkring: FIBOTY00343

Evenemangsförsäkring: FIBOTY00344 Kundservice

Du hittar kontaktuppgifter till vår kundtjänst här

Läs mer om Chubb