Bảo hiểm Cá nhân

BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 1 NĂM - 2010

Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010 là một giải pháp tuyệt vời cho Quý khách mong muốn nhận được sự bảo vệ tài chính cần thiết và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình tại từng thời điểm.

Điểm nổi bật

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm Bảo hiểm.
  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính.
  • Bảo hiểm này không có Giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi.
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 70 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: một năm, hàng nửa năm và hàng quý.
  • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện.
  • Hợp đồng Bảo hiểm được gia hạn hàng năm cho đến khi Người được Bảo hiểm 70 tuổi.
  • Mức phí bảo hiểm sẽ thay đổi khi đáo hạn Hợp đồng.

BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 1 NĂM - 2010

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (028) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.