Bảo hiểm Cá nhân

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI CAO NIÊN

Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên là sản phẩm dành cho khách hàng ở độ tuổi 71 - 80 đầu tiên có mặt tại thị trường Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Việt Nam. Đây là sản phẩm BHNT thể hiện lòng tri ân và tính nhân văn riêng dành cho bậc cao niên, những người đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho gia đình và xã hội.

Điểm nổi bật

Điểm nổi bật

  • Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại và rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Tối đa lên tới 80% Giá trị Hoàn lại.

  • Điều chỉnh Mệnh giá Sản phẩm

Sau khi hợp đồng có hiệu lực được một năm, và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu điều chỉnh giảm Mệnh giá Sản phẩm theo quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản.

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI CAO NIÊN