Quay lại tiêu đề chính

Là sản phẩm có cách đóng phí linh hoạt do khách hàng tự lên kế hoạch đóng phí với sự tư vấn của Đại diện Kinh doanh Chubb Life. Số tiền bảo hiểm gia tăng theo thời gian khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng tăng dần. Đây là sản phẩm có tính bảo vệ rất cao. Một khi Quý khách đã hoàn toàn yên tâm về trách nhiệm được chu toàn, Quý khách có thể chuyển sang Quyền lợi Phổ thông để khoản đầu tư được sinh lời nhanh chóng.

Điểm nổi bật

Với sản phẩm này, khách hàng được quyền chuyển đổi sản phẩm thành Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông 2013 để nhận được Mệnh giá Sản phẩm cao hơn mà không cần qua thẩm định sức khỏe. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu Việt 2013 thích hợp với những khách hàng mong muốn nhận được sự bảo vệ tối đa để chu toàn trách nhiệm đối với gia đình khi đang trong độ tuổi lao động hoặc trong thời gian nào đó phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình. Đây cũng một trong hai sản phẩm đầu tiên của Chubb Life mà khách hàng được nhận Quyền lợi Bảo hiểm trong 10 năm tính từ sau lần chi trả đầu tiên.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung như bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, bảo hiểm hỗ trợ nằm viện, bảo hiểm tử kỳ đến tuổi 55/60/65 và bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo ... nhằm có giải pháp bảo vệ tài chính trọn vẹn nhất cho bản thân và gia đình.

QUYỀN LỢI ƯU VIỆT 2013

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Vui lòng xem chi tiết trong Hợp đồng mẫu và Bảng minh họa sản phẩm.

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.