Bảo hiểm Cá nhân

Bảo hiểm Điện thoại Di động

Cung cấp quyền lợi bảo hiểm chọn lựa cho các chủ thuê bao của các nhà mạng di động đối tác

  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm thiết bị di động

Quyền lợi

  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân chủ thuê bao
  • Bảo hiểm mất cắp, thiệt hại Điện thoại Di động do tai nạn
  • Bảo hiểm hư hỏng do chất lỏng và mất dữ liệu
  • Tự động sao lưu các danh sách liên lạc, tài liệu, video, hình ảnh lên kho lưu trữ di động.
  • Thu thập, sửa chữa và trả lại điện thoại di động bị hư hỏng
Liên hệ