Quay lại tiêu đề chính

Khi tham gia thêm sản phẩm phụ Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện, Quý khách sẽ không phải lo lắng về vấn đề chi phí nằm viện nếu chẳng may Quý khách có vấn đề về sức khỏe cần phẫu thuật hoặc cần điều trị tại Khoa hồi sức tích cực.

Điểm nổi bật

 

Trong thời gian sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện” có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán cho Người thụ hưởng số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày Người được Bảo hiểm nằm viện làm bệnh nhân nội trú qua đêm để được phẫu thuật hoặc phải nằm tại Khoa hồi sức tích cực để điều trị bệnh hoặc tổn thương.

* Loại trừ bảo hiểm bệnh hoặc tổn thương do tình trạng tồn tại trước, hoặc trong thời hạn hoãn áp dụng.

Thời gian chi trả quyền lợi tối đa là 365 ngày.

Định nghĩa Bệnh viện

“Bệnh viện” là cơ sở khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nhằm chăm sóc và điều trị những cá nhân bị tai nạn hoặc bệnh tật. Vì mục đích của Hợp đồng bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện này, một cơ sở khám chữa bệnh được xem là Bệnh viện khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

  • có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để thành lập Bệnh viện nhằm hoạt động chăm sóc/điều trị bệnh nhân;
  • có y tá chăm sóc 24/24 giờ và có ít nhất một Bác sỹ trực thường xuyên;
  • có con dấu tròn riêng của Bệnh viện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về con dấu;
  • có Khoa hồi sức tích cực và/hoặc Phòng phẫu thuật - Gây mê hồi sức và các khoa này được trang bị thiết bị y tế theo đúng tiêu chuẩn ngành do pháp luật quy định;
  • Để hiểu rõ khái niệm Bệnh viện theo Quy tắc, Điều khoản này, vào bất kỳ lúc nào, Bên mua Bảo hiểm có thể tham khảo danh sách một số Bệnh viện trên lãnh thổ nước Việt nam như sau. (Điều kiện tiên quyết để giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản này là Bệnh viện phải phù hợp với định nghĩa nêu tại Điều khoản này.)
  • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý).
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu việt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A2, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện BII, Bảo Hiểm Tử kỳ 10/15/20 năm, Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/

 

BẢO HIỂM HỖ TRỢ NẰM VIỆN

Bao gồm quyền lợi hỗ trợ nằm viện trong các sản phẩm chính sẽ cho phép người được bảo hiểm có thêm khả năng trang trải chi phí y tế đắt đặc biệ trong trường hợp phải nhập viện để phẫu thuật hoặc điều trị trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).

Chi phí y tế được bảo hiểm từ 100.000 đồng đến 800.000 đồng như sau:

Kim cương:                              800.000 VND

Vàng:                                       400.000 VND

Bạc:                                         200.000 VND

Đồng:                                       100.000 đồng

Khách hàng có thể lựa chọn một giá trị bảo hiểm trong phạm vi này phù hợp với năng lực và nhu cầu tài chính của mìn

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.