Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Với 2 sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm “Định hướng Bền vững” và “Định hướng Gia tăng”, phiên bản tối ưu này của nhóm sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung (Universal Life), các quyền lợi của “Hoạch định Tài chính Tương lai” được xem là giải pháp ưu việt hàng đầu cho những khách hàng mong muốn duy trì mục tiêu đầu tư và tích lũy tối đa cho giá trị tài khoản bảo hiểm của mình, bên cạnh việc bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình thân yêu.

Điểm nổi bật

Không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ cho chiến lược hoạch định tài chính ổn định và dài hạn, dòng sản phẩm mới “Hoạch định Tài chính Tương lai” còn đem đến cho khách  hàng những ưu điểm nổi bật như sau:
 
 • Không khấu trừ phí bảo hiểm ban đầu đối với Người được bảo hiểm và Người phụ thuộc:

- 100% phí bảo hiểm đã đóng sẽ được phân bổ vào một tài khoản hợp đồng.

Chubb Life Việt Nam không khấu trừ bất kỳ loại phí ban đầu mà khách hàng thông thường phải chịu khi tham gia bảo hiểm, giúp tăng thêm giá trị tích lũy cho tài khoản hợp đồng của khách hàng một cách vượt trội ngay từ khi mới ký kết hợp đồng bảo hiểm.

- Vợ/ Chồng/ Con hợp pháp của Người được Bảo hiểm chính có thể tham gia các quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng trong cùng một hợp đồng với Người được Bảo hiểm chính mà không phải trả thêm bất kỳ loại phí ban đầu nào.

 • Quyền lợi duy trì hợp đồng:

- Với quyền lợi này, giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng có thể được cộng thêm 12% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng đầu tiên, và 18% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng tiếp theo. Quyền lợi này chính là nguồn động viên đáng kể để nhắc nhở người tham gia kiên trì với mục tiêu dài hạn của mình, đảm bảo giá trị bảo vệ và sinh lời cho tương lai tài chính của bản thân và gia đình.

Ngoài những điểm nổi bật nêu trên, khách hàng và gia đình còn được bảo vệ toàn diện hơn với các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng, bao gồm:

 • Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
 • Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn
 • Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y
 • Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

Tên Quyền lợi

Nội dung

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

 • Cuối Năm hợp đồng thứ 10: 12% giá trị trung bình của Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 10 năm trước đó
 • Cuối Năm hợp đồng thứ 20: 18% giá trị trung bình của Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 10 năm trước đó

Quyền lợi đầu tư

 • BMBH được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng  dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố và không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu:

Năm hợp đồng

Từ 1 đến 5

Từ 6 đến 10

Từ 11 đến 15

Năm 16 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

4%

3%

2%

1,5%

Quyền lợi Đáo hạn

100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

Tối đa 80% Giá trị hoàn lại.

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản (Chi trả khi Người được Bảo hiểm tử vong)

Đối với sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững:

Giá trị lớn hơn giữa [Mệnh giá Bảo hiểm  Giá trị Tài khoản Hợp đồng].

Đối với sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng:

- Trước khi đạt 55 tuổi: Mệnh giá Bảo hiểm Cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

- Sau ngày đạt 55 tuổi: Giá trị lớn hơn giữa [Mệnh giá Bảo hiểm Giá trị Tài khoản Hợp đồng].

Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (chi trả khi Người được Bảo hiểm tham gia thêm)

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

1. Quyền lợi Bệnh Nan Y Mức độ 1: 30% MGBH, tối đa 500 triệu đồng.

2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2: 60% MGBH, tối đa 1 tỷ; và Miễn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y này cho đến khi đáo hạn.

3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 3 :100% MGBH trừ đi số tiền đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 1 và Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2 đã chi trả trước đó (nếu có).

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

1. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương nội tạng do Tai nạn: 2% - 10% MGBH

2. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương xương khớp do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

3. Quyền lợi bảo hiểm Bỏng do Tai nạn: 25% - 100% MGBH

4. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật do Tai nạn: 10% - 100% MGBH

5. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật mở rộng do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

6. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn:  100% - 300%  MGBH

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

1. Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: 100% MGBH

2. Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương :Thêm 50% MGBH

3. Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích cực: Thêm 100% MGBH

4. Quyền lợi Hỗ trợ Phẫu thuật: 10 lần MGBH.

5. Quyền lợi Hỗ trợ Phẫu thuật Đặc biệt: 10 lần MGBH (bên cạnh quyền lợi tại mục 4 trên) và áp dụng cho: Phẫu thuật mở hộp sọ; Phẫu thuật mở lồng ngực.

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

II.    CÁC NỘI DUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Hạng mục

 

 

Sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững

Sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng

Tuổi tham gia

Từ đủ 1 tháng tuổi đến 60 Tuổi bảo hiểm

Từ 1 tháng tuổi đến 54 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

99 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm đến khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi

Thời hạn đóng phí

Bằng với Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm. Trong đó:

 • 5 Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua Bảo hiểm phải đóng đầy đủ các khoản phí bảo hiểm vào ngày đến hạn đóng phí;
 • Từ năm thứ 6 có thể đóng phí linh hoạt nhưng phải đảm bảo duy trì Giá trị Tài khoản Hợp đồng đủ để chi trả cho các khoản chi phí khấu trừ.

(*) Quý khách vui lòng xem quy định chi tiết tại các Điều 16 Quy tắc và Điều khoản của (i) sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương Lai-Định hướng Bền vững hoặc (ii) sản phẩm bảo hiểm Hoạch định Tài chính Tương Lai-Định hướng Gia tăng để hiểu rõ về việc đóng phí bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.

Định kỳ đóng phí

Năm/ Nửa năm/ Quý

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi. Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực nếu (i) Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 03 Năm hợp đồng đầu tiên và/hoặc (ii) Giá trị Tài khoản Hợp đồng không đủ để thanh toán các khoản chi phí khấu trừ.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày (kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận được Hợp đồng Bảo hiểm) để thay đổi quyết định. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn, đặc biệt là trong 10 năm Hợp đồng đầu tiên vì phí hủy bỏ Hợp đồng rất cao.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 18 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

III. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả Quyền lợi Bảo hiểm nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân sau đây:

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

 • Tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất, lấy ngày nào đến sau;
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
 • Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;
 • Do hành vi cố ý của Người được bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Tham khảo chi tiết tại Điều 12.1 Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm Hoạch định Tài chính Tương Lai - Định hướng Bền vững, và sản phẩm bảo hiểm Hoạch định Tài chính Tương Lai - Định hướng Gia tăng.

2. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Tự gây thương tích của Người được Bảo hiểm dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí;
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân sự;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của Người được Bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng; 
 • Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước.

Tham khảo chi tiết tại Điều 12.2 Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm Hoạch định Tài chính Tương Lai - Định hướng Bền vững, và sản phẩm bảo hiểm Hoạch định Tài chính Tương Lai - Định hướng Gia tăng.

3.      Quyền lợi bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

 • Các bệnh lý bẩm sinh;
 • Tình trạng tồn tại trước hoặc Bệnh Nan Y được chẩn đoán trong thời gian hoãn áp dụng;
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 12.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

4.      Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

 • Chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật giao thông hiện hành;
 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Cố ý gây Tai nạn hoặc bị Tai nạn do ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng rượu bia hoặc do sử dụng ma túy và các chất kích thích khác trong những trường hợp pháp luật không cho phép, tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích trong lúc tỉnh táo hay bị mất trí;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 12.4 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

5.      Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật giao thông hiện hành;
 • Các điều trị liên quan đến thai sản, sinh đẻ, chữa vô sinh, thụ tinh nhân tạo, ngừa thai, triệt sản, nạo phá thai, dị tật bẩm sinh, cắt bao quy đầu;
 • Điều trị các bệnh/ rối loạn tâm thần hay rối loạn tâm lý hay các rối loạn về giấc ngủ;
 • Tình trạng tồn tại trước hoặc bệnh trong Thời hạn hoãn áp dụng;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 12.5 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

Tài liệu tham khảo