Quay lại tiêu đề chính

Với sản phẩm này, khách hàng có thể hoạch định kế hoạch đóng phí một cách linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của mình để vừa nhận được sự bảo vệ, vừa có được một khoản ngân sách dự phòng để sử dụng khi cần thiết, hay để dành làm tài sản cho con cháu sau này. Đây cũng một trong hai sản phẩm đầu tiên của Chubb Life mà khách hàng được nhận Quyền lợi Bảo hiểm trong 10 năm tính từ sau lần chi trả đầu tiên.

Điểm nổi bật

Là sản phẩm có cách đóng phí linh hoạt do khách hàng tự lên kế hoạch đóng phí với sự tư vấn của Đại diện Kinh doanh Chubb Life. Chi phí bảo hiểm giảm dần khi Giá trị Hợp đồng tăng dần. Nếu Quý khách xác định nhu cầu bảo hiểm không thay đổi trong khi mong muốn gia tăng nhanh khoản tiền đầu tư của mình thì Quyền lợi Phổ thông chính là một giải pháp sáng suốt.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung như bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, bảo hiểm hỗ trợ nằm viện, bảo hiểm tử kỳ đến tuổi 55/60/65 và bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo... nhằm có giải pháp bảo vệ tài chính trọn vẹn nhất cho bản thân và gia đình.

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI PHỔ THÔNG 2013