Đối tác

Quan hệ đối tác với các thương hiệu tiêu dùng

Chubb đã được chứng minh có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ tối đa hóa doanh thu cho hơn 120 đối tác kinh doanh trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. Các đối tác từ các thương hiệu hàng tiêu dùng hàng đầu trong khu vực đã chọn Chubb vì khả năng tạo ra, tối đa hóa và duy trì doanh thu phụ trợ cho họ, đồng thời tăng cường mức độ gắn bó và trung thành của khách hàng.

Tuyên bố giá trị của chúng tôi

Chubb có thể giúp bạn tăng nguồn thu mới, xây dựng lòng trung thành của khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tìm hiểu thêm
Khả năng của chúng tôi

Khả năng của chúng tôi được xây dựng nhằm tăng sức mua và giữ chân khách hàng. Khả năng này được thiết kế nhằm tìm kiếm, tiếp cận, cung cấp và làm hài lòng những khách hàng sẽ mua bảo hiểm

Tìm hiểu thêm
Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi cho phép các đối tác kinh doanh từ các lĩnh vực công nghiệp khác nhau được hưởng lợi từ quan hệ đối tác của họ với Chubb.

Tìm hiểu thêm
Câu chuyện thành công của chúng tôi

Dưới đây là một số câu chuyện thành công với các đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Nội dung liên quan

Môi giới/Đối tác Phân phối
Môi giới/Đối tác Phân phối
Đối tác
Đối tác
Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204