Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Bảo vệ Dữ liệu tại Chubb

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (“Chubb”, “chúng tôi”), chúng tôi thường xuyên thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về các cá nhân, bao gồm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người yêu cầu bồi thường hoặc đối tác kinh doanh (“quý vị”). Chúng tôi coi quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị một cách cẩn trọng, để giữ an toàn cho dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cách thức hoạt động