Hình thức thanh toán phí Bảo hiểm

Hình thức thanh toán phí Bảo hiểm

Để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì hiệu lực và đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm của mình, Quý khách vui lòng chủ động thanh toán Phí Bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ theo các quy tắc và điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

Nhằm mang đến cho Quý khách sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch, Chubb Life đã phát triển nhiều hình thức thanh toán Phí Bảo hiểm khác nhau để Quý khách có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp và tiện lợi nhất.

Vui lòng nhấn vào các hình thức thanh toán dưới đây để tham khảo các hướng dẫn chi tiết.

Tài khoản ngân hàng
Tìm hiểu thêm
Tiền mặt
Tìm hiểu thêm
Thẻ thanh toán
Tìm hiểu thêm