skip to main content

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình đào tạo và phát triển về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật.

Với những nhân viên có năng lực và tiềm năng nổi trội, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của họ thông qua việc mở rộng mục tiêu cần đạt, tư vấn, thuyên chuyển công tác quốc tế và các chương trình bồi dưỡng nhân tài.

Đi tắt đón đầu tại Chubb

Một thế giới thay đổi không ngừng đòi hỏi lực lượng lao động phải có năng lực học hỏi nhanh nhạy. Chúng tôi khuyến khích các nhân viên tự học bằng cách cung cấp các bộ công cụ và tài nguyên học tập.

Bài viết liên quan

Bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ở Chubb?

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân có kỷ luật và cam kết với công việc của mình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.