Nghề nghiệp

Làm việc tại Chubb

Tại Chubb, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân tạo nên giá trị của cả doanh nghiệp. Chúng tôi đặc biệt coi trọng bồi dưỡng kiến thức và trình độ chuyên môn cho nhân viên. Chúng tôi mang đến các cơ hội phát triển nghề nghiệp thú vị, đầy thử thách và hấp dẫn để nhân viên của mình có thể tiếp xúc với những thị trường và sản phẩm mới.

Trực tiếp lắng nghe một số nhân viên của chúng tôi chia sẻ trải nghiệm phát triển của họ cũng như những định hướng nghề nghiệp khác nhau mà họ đã lựa chọn tại Chubb.

Phong cách làm việc của chúng tôi

Đặt trọng tâm vào xây dựng quan hệ

Hướng tới sự xuất sắc trong mọi công việc

Phát triển dựa trên động lực phải liên tục tiến bộ

Chế độ coi trọng nhân tài đa dạng và toàn diện

Chất lượng tạo sự tin cậy cho khách hàng

Bài viết liên quan

Phát triển bản thân tại Chubb
Phát triển bản thân tại Chubb
Bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ở Chubb?

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân có kỷ luật và cam kết với công việc của mình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.