skip to main content

Cơ hội Nghề nghiệp

Chubb luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc để gia nhập đội ngũ những người luôn khao khát và thành đạt như chúng tôi

Làm việc tại Chubb

Trực tiếp lắng nghe một số nhân viên của chúng tôi chia sẻ trải nghiệm phát triển của họ cũng như những định hướng nghề nghiệp khác nhau mà họ đã lựa chọn tại Chubb.

Phát triển bản thân tại Chubb

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình đào tạo và phát triển về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật.

Bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ở Chubb?

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân có kỷ luật và cam kết với công việc của mình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.