Thương mại

Bảo hiểm cho các công ty công nghệ

Một ngành công nghiệp có nhịp độ nhanh như công nghệ đòi hỏi các sản phẩm sáng tạo có khả năng đáp ứng cao. Bạn sẽ thấy các chuyên gia bảo hiểm của chúng tôi có kinh nghiệm trong các giải pháp tùy chỉnh trong lĩnh vực này.

Bảo hiểm trách nhiệm về công nghệ

Bảo hiểm trách nhiệm về công nghệ là một gói bảo hiểm kết hợp về bồi thường hành nghề, trách nhiệm không gian mạng và trách nhiệm chung được phát triển bởi các chuyên gia cho ngành công nghệ.

Tìm hiểu thêm

Downloads

Technology Factsheet
Technology Factsheet
Liên hệ