Doanh nghiệp vừa & nhỏ

Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ở Chubb, chúng tôi nhận ra rằng không phải tất cả các loại hình bảo hiểm đều phù hợp với nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã soạn ra một bộ bảo hiểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME theo yêu cầu để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty bạn.

Bảo hiểm an ninh mạng

Tìm hiểu Chính sách hoạt động Quản lý Rủi ro an ninh Mạng cho Doanh nghiệp (ERM) có thể giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp bạn thoát khỏi các đe doạ tấn công trên mạng.

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Hàng hải

Sản phẩm và dịch vụ dành cho ngành hàng hải từ Chubb, chuyên gia hàng đầu của các giải pháp bảo hiểm trách nhiệm linh hoạt cho nhiều loại rủi ro hàng hải

Tìm hiểu thêm
Tai nạn và Sức khỏe

Các Sản phẩm và Dịch vụ Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe của Chubb, chuyên gia bao hiểm tai nạn và sức khỏe bổ sung với mức phí hợp lý dành cho cá nhân và gia đình

Tìm hiểu thêm
Liên hệ