Thương mại

Bảo hiểm du lịch Sign & Fly NAC (Dành cho chủ thẻ các ngân hàng)

Cung cấp bảo hiểm du lịch tích hợp vào các sản phẩm thẻ của Ngân hàng như một sản phẩm gia tăng của Ngân hàng đối với các khách hàng là chủ thẻ

Quyền lợi

  • Quyền lợi về tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn
  • Chi phí do tai nạn và các dịch vụ hỗ trợ đi lại (áp dụng cho các hành trình có chi phí được thanh toán thông qua thẻ ngân hàng)
Liên hệ