Thương mại

Bảo hiểm Rủi Ro kỹ thuật

Tăng cường toàn cầu hóa, mô hình kinh doanh mới, thay đổi công nghệ, cách tiếp cận quản lý rủi ro đang phát triển - khi đối mặt với những thách thức này, chúng ta có thể tạo ra các giải pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể. Mạng lưới nội bộ của hơn 400 chuyên viên quản lý rủi ro kỹ thuật trên toàn cầu của chúng tôi sẽ giúp các công ty dự đoán và giảm thiểu đáng kể những rủi ro tốn kém. Lịch sử 70 năm của chúng tôi thể hiện cam kết đối với dịch vụ xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ giảm nhẹ thiệt hại cho các công ty như của bạn.

Bảo Vệ Doanh Nghiệp

Chúng tôi tạo ra các giải pháp rủi ro thực tiễn được hỗ trợ bởi các phân tích điểm chuẩn, các hoạt động thực tiễn tốt nhất, các bài học từ tổn thất và các tiêu chuẩn về quản lý rủi ro toàn cầu/ngăn chặn tổn thất.

Tìm hiểu thêm
Trọng Tâm Ngành

Các chuyên gia kỹ thuật về rủi ro của chúng tôi sử dụng kiến thức về doanh nghiệp và ngành của bạn để xác định và giảm thiểu rủi ro

Tìm hiểu thêm
Tài nguyên Kỹ thuật Quản lý rủi ro

Chúng tôi sử dụng Tài liệu tham khảo và các mẫu khảo sát để giúp bạn quản lý rủi ro tài sản và trách nhiệm.

Tìm hiểu thêm
Liên hệ