Thương mại

Bất động sản

Thiệt hại tài sản hoặc trách nhiệm có thể hủy loại lợi nhuận. Với chuyên môn và năng lực của mình, Chubb sẽ giúp phòng ngừa tổn thất và giảm thiểu tác động của tổn thất. Nhờ thế, bạn luôn kiểm soát tốt công việc của mình.

Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh

Hỗ trợ doanh thu bị mất trong quá trình sử dụng và chi phí tái hoạt động sau một sự cố làm gián đoạn kinh doanh

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Hỏa hoạn

Bảo hiểm hỏa hoạn cho nhiều phân khúc thị trường đa dạng, với phạm vi bảo hiểm linh hoạt

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Khủng bố

Sản phẩm hoàn hảo để bảo vệ sự an toàn tài chính của doanh nghiệp khi có khủng bố toàn cầu

Tìm hiểu thêm
Liên hệ