Thương mại

Giải pháp cho các Công ty đa Quốc gia

Các tổ chức đa quốc gia ngày nay gặp phải những rủi ro liên quan phức tạp có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, phối hợp toàn cầu, hỗ trợ các công ty đa quốc gia đối phó với những thách thức về quản lý rủi ro.

Hợp đồng bảo hiểm Toàn cầu

Đội ngũ phụ trách các hợp đồng Toàn cầu mang đến dịch vụ tốt nhất cho các công ty đa quốc gia. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm toàn cầu hàng đầu thế giới.

Tìm hiểu thêm
Worldview

Worldview® là một ứng dụng dễ sử dụng trên nền tảng web giúp các công ty đa quốc gia quản lý và theo dõi mọi khía cạnh của các chương trình bảo hiểm đa quốc gia một cách liên tục, hiệu quả.

Tìm hiểu thêm
Danh mục Sản phẩm Đa dạng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng đa dạng các sản phẩm bảo hiểm, với kinh nghiệm thẩm định chuyên sâu được hỗ trợ bởi nguồn tài chính vững chắc để thực hiện cam kết của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Rủi ro về bảo mật, Con người và Môi trường
Rủi ro về bảo mật, Con người và Môi trường
Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204