Thương mại

Các dòng Sản phẩm Bảo hiểm Tài chính

Khi số vụ kiện tụng trong ngành tài chính ngày càng nhiều, không có ai an toàn. Dòng sản phẩm quản lý rủi ro của Chubb Elite sẽ bảo vệ các tổ chức và nhân viên trước các nghĩa vụ tiềm tàng, để bạn tập trung vào kinh doanh.

Bảo hiểm Tội phạm Thương mại

Bảo vệ doanh nghiệp trước nhiều loại tội phạm thương mại, bao gồm gian lận, phá hoại tài sản, tội phạm mạng v.v.

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Trách nhiệm Mạng Internet

Giải pháp bảo hiểm an ninh mạng toàn cầu, kết hợp chuyên môn toàn cầu và địa phương

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Trách nhiệm Cấp Lãnh đạo & Quản lý

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bảo vệ người lãnh đạo và người quản lý khỏi mọi khiếu kiện của bên thứ ba – từ cổ đông tới khách hàng.

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Rủi ro Hành nghề cho Tổ chức Tài chính

Sản phẩm bảo hiểm rủi ro hành nghề dẫn đầu thị trường, bảo vệ tổ chức tài chính trước những khiếu kiện phát sinh khi xử lý công việc

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Quản lý Đầu tư

Bảo vệ người quản lý đầu tư, chương trình quản lý đầu tư trước nhiều loại khiếu kiện, tổn thất và trách nhiệm

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Sai sót Y khoa

Bảo hiểm Sai sót Y khoa, bảo vệ cán bộ y tế trước những rủi ro phức tạp và kiện tụng tốn kém

Tìm hiểu thêm
Liên hệ