Thương mại

Các tổ chức Tài chính

Do tính chất đặc thù, các tổ chức tài chính đối mặt với nhiều loại rủi ro đa dạng và phức tạp. Với Chubb, bạn được bảo vệ bằng những sản phẩm dẫn đầu thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu và quy mô hoạt động.

Bảo hiểm Bồi thường Hành nghề cho Tổ chức Tài chính

Sản phẩm bảo hiểm rủi ro hành nghề dẫn đầu thị trường, bảo vệ tổ chức tài chính trước những khiếu kiện phát sinh khi xử lý công việc

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Quản lý Đầu tư

Bảo vệ người quản lý đầu tư, chương trình quản lý đầu tư trước nhiều loại khiếu kiện, tổn thất và trách nhiệm

Tìm hiểu thêm
Liên hệ