Thương mại

Môi trường

Trong thời đại ngày nay, ô nhiễm và thiệt hại về môi trường có thể gây hậu quả tàn khốc cho doanh nghiệp. Các sản phẩm bảo hiểm môi trường chuyên ngành và đa dạng của Chubb sẽ giúp bạn bảo vệ danh tiếng và lợi nhuận của mình.

Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm của Nhà thầu

Sản phẩm bảo vệ cho cả nhà thầu và các nhà thầu phụ khi thi công tại hiện trường, bao gồm cả chi phí làm sạch phát sinh do yêu cầu của bên thứ ba

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm tại Cơ sở

Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm tại Cơ sở bao gồm chi phí làm sạch, trách nhiệm bên thứ ba, gián đoạn kinh doanh, trách nhiệm với môi trường v.v.

Tìm hiểu thêm
Liên hệ