Thương mại

Bảo hiểm Năng lượng

Mỗi lĩnh vực của ngành năng lượng đòi hỏi loại giải pháp quản lý rủi ro khác nhau. Dù bạn vận hành đường ống dẫn dầu hay cung cấp thiết bị cho nhà máy điện nguyên tử, luôn có giải pháp đặc thù cho loại hình trách nhiệm của bạn.

Bảo hiểm Hư hỏng Máy móc & Nồi hơi

Bù đắp các tổn thất và thiệt hại phát sinh do hư hỏng máy móc và nồi hơi trong quá trình sử dụng

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Trách nhiệm ở Nước ngoài

Chương trình bảo hiểm toàn diện cho các rủi ro thường gặp ở ngoài khơi của nhà cung cấp và nhà thầu dầu khí

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Năng lượng & Dịch vụ Công ích

Solution for power & utilities facilities with market specialization like major power generators, nuclear power, etc.

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Cơ sở Năng lượng Thượng nguồn & Hạ nguồn

Bảo hiểm cho các cơ sở năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn trước nhiều loại rủi ro trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Tìm hiểu thêm
Liên hệ