Mạng

Các Dịch vụ mạng

Bạn đã sẵn sàng để ứng phó với một rủi ro về an ninh mạng chưa? Hãy tiến hành các bước tránh các nguy cơ và giảm nhẹ các thiệt hại tiềm tàng. Trình độ chuyên môn và các giải pháp chuyên biệt của Chubb có thể giúp bạn thực hiện điều đó.

Tổng quan về các Dịch vụ an ninh mạng

Cyber ERM của Chubb là một giải pháp quản lý rủi ro cung cấp cho bạn các hiểu biết cơ bản, các dịch vụ ứng phó sự cố toàn diện và cách giảm nhẹ rủi ro về thiệt hại tiềm tàng nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn khi gặp phải các sự cố mạng

Tìm hiểu thêm
Cách báo cáo Sự cố mạng

Tìm hiểu cách tiếp cận với Đội ngũ Chuyên gia Ứng phó sự cố mạng của Chubb, cách thức gửi một yêu cầu bồi thường và điều mong muốn từ nền tảng Ứng phó sự cố của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm
Ứng dụng Cyber Alert

Một ứng dụng báo cáo sự cố được thiết kế để cung cấp cho bạn các nguồn và dịch vụ ứng phó sự cố toàn diện khi xảy ra một sự cố mạng.

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ đánh giá thiệt hại tiềm tàng

Chúng tôi đã xác định các nhà cung cấp dịch vụ có thể giải quyết các vấn đề một cách riêng tư và bảo mật nhất cho bạn – nhiều trong số họ đưa ra các mức giá ưu đãi cho các chủ hợp đồng của Chubb.

Tìm hiểu thêm
Tham gia Dịch vụ không gian mạng

Thông qua hợp tác chuyên môn với bên thứ ba, chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập dễ dàng vào các dịch vụ cải thiện rủi ro không gian mạng. Đăng ký để tiếp cận những dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Đăng ký ngay

Nội dung liên quan

Bảo hiểm an ninh mạng
Bảo hiểm an ninh mạng
Chubb Cyber Index
Chubb Cyber Index
Liên hệ