Thương mại

Bảo hiểm Xây dựng

Cho dù bạn là chủ đầu tư công trình hay nhà thầu phụ cung cấp máy móc, thì các giải pháp quản lý rủi ro tiên tiến và đa dạng của chúng tôi sẽ được điều chỉnh phù hợp với các loại rủi ro ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Bảo Hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Chủ thầu

Bảo hiểm dành cho chủ thầu trước mọi rủi ro trách nhiệm, chậm khởi công hay hư hỏng nhà máy và thiết bị

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Xây dựng Dân dụng

Giải pháp lý tưởng để bảo vệ cho hoạt động xây dựng dân dụng, có thể mua thường niên hoặc mua theo từng dự án

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Mọi rủi ro Lắp đặt

Bảo hiểm Mọi Rủi ro Lắp đặt, sản phẩm bảo hiểm linh hoạt cho ngành xây dựng và lắp đặt nhà máy và thiết bị

Tìm hiểu thêm
Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS)

Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS) cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp thông qua các chương trình quản lý rủi ro đa nhiệm giúp bạn thực hiện dự án xây dựng thành công

Tìm hiểu thêm
Liên hệ