Thương mại

Xây dựng

Quản lý rủi ro và bất trắc là yếu tố then chốt cho thành công của công ty xây dựng. Để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, chúng tôi kết nối doanh nghiệp với các hãng bảo hiểm và nhà quản lý rủi ro hàng đầu.

Bảo hiểm Mọi Rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Xây dựng Dân dụng

Giải pháp lý tưởng để bảo vệ cho hoạt động xây dựng dân dụng, có thể mua thường niên hoặc mua theo từng dự án

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Mọi rủi ro Lắp đặt

Bảo hiểm Mọi Rủi ro Lắp đặt, sản phẩm bảo hiểm linh hoạt cho ngành xây dựng và lắp đặt nhà máy và thiết bị

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Rủi ro Chủ thầu

Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Rủi ro Chủ thầu của Chubb dành cho lĩnh vực Thương mại, giải pháp quản lý rủi ro linh hoạt cho nhiều loại hình trách nhiệm

Tìm hiểu thêm
Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS)

Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS) cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp thông qua các chương trình quản lý rủi ro đa nhiệm giúp bạn thực hiện dự án xây dựng thành công

Tìm hiểu thêm
Liên hệ