Chubb in the UK

CHUBBOVA GLAVNA POLITIKA ZASEBNOSTI

Zasebnost pri Chubbu

Pri Chubbu ("mi"), rutinsko zbiramo in obdelujemo osebne podatke posameznikov, vključno s podatki o zavarovanih osebah, vlagateljih zahtevkov ali poslovnih partnerjih ("vi"). Zavedamo se naše odgovornosti, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno, jih varujemo in ravnamo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Kako deluje ta Politika zasebnosti

Namen te Politike zasebnosti je zagotoviti jasno razlago o tem kdaj, zakaj in kako zbiramo ter uporabljamo podatke, ki se morda nanašajo na vas ("osebni podatki").

To politiko zasebnosti smo zasnovali tako, da je karseda uporabnikom prijazna. S klikom na naslov na spodnjem seznamu lahko najdete dodatne podatke ali pa s sledenjem različnih povezav podrobneje raziščete posamezne teme. Da vam bo lažje najti informacije, ki so za vas relevantne, smo oddelke Politike zasebnosti ustrezno označili.

Pomembno

Prosimo, da skrbno preberete to Politiko zasebnosti, saj ponuja pomembne informacije o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke ter pojasnjuje, kakšne so vaše zakonske pravice. Ta Politika zasebnosti ne razveljavlja pogojev katerekoli zavarovalne police ali pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, niti pravic, ki vam jih zagotavljajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Obsah

1. Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Chubb je skupina družb, ki vključuje tudi znamki Combined Insurance in ACE Europe Life. Družba Skupine Chubb, ki je bila prvotno odgovorna za zbiranje vaših osebnih podatkov, bo primarno odgovorna za vaše osebne podatke (vaš Upravljavec). Če imate pri nas sklenjeno zavarovalno polico, je to družba Chubb, ki je navedena na polici.

Podatke o tem, katera družba obdeluje vaše osebne podatke v okviru zagotavljanja zavarovalnega kritja lahko ugotovite na sledeče načine:

Če ste zavarovalno polico sklenili sami: družba Chubb ali / in, če ste polico sklenili preko zavarovalnega posrednika, vas bo ta obvestil o imenu, naslovu in kontaktnih podatkih.

Če je zavarovalno polico v vašo korist sklenil vaš delodajalec ali tretja oseba: obrnite se na vašega delodajalca, ki bi vas moral obvestiti o podatkih družbe Chubb.

Če so bili vaši podatki posredovani drugemu Upravljavcu (npr. pozavarovalnici): prvi Upravljavec vas bo obvestil o tem, kdo so drugi Upravljavci, s katerimi je delil vaše osebne podatke, in glede tega kako stopite v stik v z njimi v zvezi s tem kako oni uporabljajo vaše podatke, kot smo to naredili miv 6 oddelku te Politike zasebnosti.

Opis družb, ki so del skupine Chubb je dostopen na: https://www2.chubb.com/uk-en/about-us/business-structure.aspx.

Zavedati se morate, da se vaši osebni podatki, kljub temu da je za njihovo skrb primarno odgovorno ena izmed družb Chubb, lahko hranijo v podatkovnih bazah, do katerih dostopajo druge družbe Chubb. Ob dostopanju do vaših osebnih podatkov [vse] družbe Chubb ravnajo po standardih, ki so določeni v tej Politiki zasebnosti.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Zavarovane osebe. Z namenom sklenitve in upravljanja zavarovalnih polic zbiramo podatke o imetnikih zavarovalnih polic ali povezanih osebah. To lahko vključuje osnovne in kontaktne podatke o imetniku zavarovalne police ali njegovem zastopniku ter zadevah, ki so pomembne za oceno tveganja in upravljanje z zavarovalnimi policami. Imetnik zavarovalne police je lahko posameznik, družba ali njihovi zastopniki. Vrsta in tip osebnih podatkov, ki jih zbiramo in uporabljamo, se razlikuje glede na vrsto zavarovalne police, ki je sklenjena in lahko vključuje tudi podatke o drugih posameznikih, ki jih je potrebno obravnavati kot del zavarovalne police. V nekaterih primerih je potrebno zbrati in uporabiti tudi Posebne vrste vaših osebnih podatkov,kot so podatki o zdravju ali podatki o preteklih kazenskih obsodbah. Za uporabo Posebnih vrst osebnih podatkov mora biti podana ena od izjem, ki so podrobneje opisane v 5, oddelku te Politike zasebnosti.

Če ste Zavarovana oseba, nam boste občasno morali priskrbeti osebne podatke tretjih oseb, na primer podatke o poškodovani tretji osebi v povezavi z zahtevkom iz police škodnega zavarovanja. Kadarkoli je to mogoče, obvestite tretje osebe o tem, da je Chubb vaša zavarovalnica in da nam boste morali razkriti njihove podatke. Njihove osebne podatke bomo obdelali skladno s to Politiko zasebnosti.

Vlagatelji zahtevkov. Če uveljavljate zahtevek na podlagi zavarovalne police, bomo skupaj s podatkom o naravi vašega zahtevka in podatki o predhodnih zahtevkih, zbrali vaše osnovne kontaktne podatke. Če ste zavarovana oseba, bomo morali preveriti podatke zavarovalne police, na podlagi katere ste zavarovani in zgodovino vaših zahtevkov. Od narave vašega zahtevka je odvisno, če bomo morali zbrati in uporabiti tudi nekatere Posebne vrste vaših osebnih podatkov kot so podrobnosti o telesnih poškodbah, ki ste jih utrpeli ob nesreči.

Poslovni partnerji Če ste naš poslovni partner, bomo zbrali vaše poslovne kontaktne podatke. Zbiramo lahko tudi podatke o vašem strokovnem znanju in izkušnjah.

Za več informacij o tem, katere podatke zbiramo, kliknite tu: Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov

3.Kdaj zbiramo vaše osebne podatke?

Zavarovane osebe

 • Vaše podatke bomo pridobili neposredno od vas ob prijavi za sklenitev zavarovalne police.
 • Podatke o vas nam lahko posredujejo tudi zavarovalni posrednik, delodajalec, družinski član ali katerakoli tretja oseba, ki bi morebiti sklepala zavarovanje na vaše ime ali v vašo korist.
 • Podatke o vas lahko zbiramo tudi iz drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za učinkovito zavarovanje tveganja, povezanega z zavarovalno polico in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne registre in baze podatkov, ki jih upravljajo Kreditne referenčne agencije ali druge ugledne organizacije.

Vlagatelj zahtevkov

 • Podatke o vas bomo zbirali, ko nas obvestite o zahtevku. Zahtevek lahko vložite neposredno, prek vašega zastopnika, preko posrednika ali enega od naših predstavnikov, ki upravlja zahtevke v našem imenu.
 • Podatke o vas lahko zbiramo tudi, če je zahtevek vložen s strani druge osebe, ki je z vami v bližnjem odnosu ali pa je sicer povezana z zahtevkom - na primer, če je imetnik zavarovalne police vaš delodajalec ali če ste povezani z zahtevkom, vloženim s strani tretje osebe.
 • podatke nam lahko posredujejo tudi vaši odvetniki (ali odvetniki vašega delodajalca).
 • podatke lahko zbiramo tudi iz drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za pomoč pri obravnavi zahtevkov in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne registre, družbena omrežja in druge spletne vire, Kreditne referenčne agencije ali druge ugledne organizacije.

Poslovni partnerji

 • Podatke o vas bomo zbirali v primeru, da nam vi ali vaše podjetje podata vaše kontaktne in druge podatke tekom sodelovanja, bodisi neposredno kot poslovni partner ali kot zastopnik vašega podjetja.
 • Podatke o vas lahko zbiramo tudi, če se udeležite sestankov, dogodkov ali konferenc, ki jih organiziramo, ali če se naročite na enega od naših glasil ali biltene. li>
 • Podatke o vas lahko zbiramo tudi iz ostalih javnih virov (na primer s spletne strani vašega delodajalca), če menimo, da je to potrebno za urejanje odnosov z našimi poslovnimi partnerji.
4. Za kaj uporabljamo vaše osebne podatke?

Zavarovane osebe. Če ste zavarovana oseba, bomo vaše osebne podatke uporabili za presojo vaše prijave za sklenitev zavarovalne police, oceno tveganja, ter zagotovitev zavarovalne police. Postopek sklenitve zavarovanja lahko vključuje Profiliranje. Če smo z vami sklenili zavarovanje, bomo vaše osebne podatke uporabljali za upravljanje vaše police, obravnavo vaših poizvedb in upravljanje postopka obnovitve zavarovanja. Vaše osebne podatke bomo prav tako uporabili za regulativne potrebe, povezane z našimi zakonskimi in regulatornimi obveznostmi kot ponudnika zavarovanja.

Vlagatelj zahtevkov. Če ste vlagatelj zahtevka, bomo Vaše osebne podatke uporabili za presojo utemeljenosti vašega zahtevka in morebitno izplačilo na podlagi vašega zahtevka. Vaše osebne podatke bomo morda morali uporabiti tudi za oceno tveganja morebitne goljufije, pri čemer gre za postopek, ki lahko vključuje Profiliranje, ki uporablja avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov. Če ste hkrati tudi Zavarovana oseba, bomo osebne podatke, povezane z vašim zahtevkom, uporabili za obveščanje o postopku obnovitve zavarovanja in morebitne bodoče prijave za sklenitev zavarovanja.

Poslovni partnerji. Če ste poslovni partner, bomo vaše osebne podatke uporabili za urejanje naših odnosov z vami, vključno s pošiljanjem oglaševalskih gradiv (v kolikor imamo ustrezna dovoljenja) in vabil na dogodke. Kjer je to potrebno, bomo vaše osebne podatke uporabili za zagotavljanje storitev ali prošnjo za zagotavljanje storitev ter za urejanje pogodbe z vami ali vašim delodajalcem.

Podatkovna analiza. V naših sistemih in bazah podatkov rutinsko analiziramo podatke z namenom izboljšanja našega poslovanja, zagotavljanja boljših storitev in povečanja točnosti naših modelov tveganja in drugih aktuarskih modelov. Preden omogočimo, da so podatki na voljo za analiziranje, sprejmemo ukrepe za zaščito zasebnosti kot so združevanje in, kjer je primerno, anonimiziranje podatkovnih polj (v zvezi s Podatki o zavarovalni polici in Podrobnosti o zahtevku, definirane v oddelku Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov)

5. Varovanje vaše zasebnosti

Poskrbeli bomo, da vaše osebne podatke uporabljamo samo za namene, navedene v 4. oddelku in v oddelku Priloga 2, ter ko bomo prepričani, da:

 • ste nam podali privolitev za uporabo podatkov na ta način; ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za izvajanje pogodbe ali sklenitev pogodbe z vami (na primer upravljanje vaše zavarovalne police); ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za spoštovanje relevantnih zakonskih ali regulatornih obveznosti, ki jih imamo (na primer ravnanje skladno z FCA / PRA zahtevami); al
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za izpolnitev "zakonitih interesov", ki jih imamo kot podjetje (na primer izboljšanje naših produktov ali izvedba analize naših podatkovnih nizov), pod pogojem da se uporaba vedno izvaja na način, ki je sorazmeren in spoštuje vašo pravico do zasebnosti.

Pred zbiranjem in/ali uporabo Posebnih vrst osebnih podatkov se bomo prepričali, da je podana zakonita izjema, na podlagi katere lahko uporabimo te podatke. Ta izjema je običajno:

 • vaša izrecna privolitev;
 • uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov, bodisi z naše strani bodisi tretjih oseb; ali
 • posebna izjema s področja zavarovalništva, določena v skladu z zakoni držav članic EU in drugih držav, ki so implementirale GDPR, na primer v zvezi z obdelavo zdravstvenih podatkov o družinskih članih Zavarovane osebe ali s Posebnimi vrstami osebnih podatkov posameznikov v primeru skupinske police.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Če izrecno privolite v obdelavo Posebnih vrst osebnih podatkov, lahko privolitev k taki obdelavi kadarkoli prekličete. Vendar pa se morate zavedati, da v tem primeru morda ne bomo mogli nadaljevati z zagotavljanjem zavarovalnih storitev (če prekličete privolitev za obdelavo podatkov zavarovalnici ali pozavarovalcu, nadaljevanje zavarovalnega kritja morda ne bo več mogoče). To lahko pomeni, da bo vašo zavarovalno polico potrebno prekiniti. Če boste želeli preklicati vašo privolitev, vas bomo podrobneje poučili o morebitnih posledicah, vključno z učinki prekinitve (ki lahko pomenijo, da boste imeli težave pri iskanju kritja drugod) kot tudi s plačili, povezanimi s prekinitvijo.

Prosimo kliknite tu: Priloga 2 Pravna podlaga za obdelavo za več informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih zbiramo in uporabljamo ter zakaj verjamemo, da je njihova uporaba primerna za takšne dejavnosti.

6. S kom delimo vaše osebne podatke?

Sodelujemo s številnimi tretjimi osebami, ki nam pomagajo poslovati in zagotavljati storitve. Te tretje osebe občasno potrebujejo dostop do vaših osebnih podatkov.

V zvezi z Zavarovanimi osebami so te tretje osebe lahko:

 • Zavarovalni posredniki, Drugi zavarovatelji/Pozavarovalci in Drugi zunanji upravljavci, ki sodelujejo z nami in nam pomagajo pri postopku sklepanja zavarovanj in upravljajo naše police
 • Ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati sisteme informacijske tehnologije in podporne sisteme
 • Naši regulatorji, na primer IP, AZN in drugi regulatorji ter organi pregona v EU in po svetu
 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah
 • Odvetniki in druge strokovne službe.

V zvezi z Vlagatelji zahtevkov so tretje osebe lahko:

 • Drugi zunanji upravljavci, ki nam pomagajo v postopku upravljanja zahtevkov
 • Cenilci škode in Strokovnjaki za zahtevke, ki nam pomagajo oceniti zahtevke in upravljati z njimi
 • Ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati sisteme informacijske tehnologije in podporne sisteme
 • Ponudniki asistence, ki vam lahko nudijo pomoč v primeru zahtevka
 • Odvetniki, ki so lahko zastopniki vas, nas ali tretjega vlagatelja zahtevka;
 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah.

Na podlagi zakonskih ali regulatornih obveznosti smo lahko zavezani, da vaše osebne podatke delimo s sodišči, regulatorji, organi pregona ali v nekaterih primerih z drugimi zavarovatelji. V primeru prodaje dela našega podjetja, bomo morali prenesti vaše osebne podatke kupcu tega dela podjetja.

Ponudniki asistence: posebna kategorija ponudnikov storitev, ki jih uporabljamo z namenom zagotovitve nujne pomoči ali drugačne asistence v povezavi z določenimi zavarovalnimi policami (na primer zavarovalne police za tujino).

Zavarovalni posredniki: strokovnjaki na posameznem področju, ki je relevantno za zahtevek, na primer področju medicine, forenzičnega računovodstva, mediacije ali rehabilitacije, katerih storitve Chubb uporabi z namenom pridobiti pomoč pri pravilni oceni utemeljenosti in vrednosti zahtevka, dajanju nasvetov glede poravnave zahtevkov in pravilnem ravnanju z vlagatelji zahtevkov.

Strokovnjaki za zahtevke: strokovnjaki na posameznem področju, ki je relevantno za zahtevek, na primer področju medicine, forenzičnega računovodstva, mediacije ali rehabilitacije, katerih storitve Chubb uporabi z namenom pridobiti pomoč pri pravilni oceni utemeljenosti in vrednosti zahtevka, dajanju nasvetov glede poravnave zahtevkov in pravilnem ravnanju z vlagatelji zahtevkov.

Upravljavec: fizična ali pravna oseba (na primer družba), ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Na primer, družba Chubb, ki vam proda zavarovalno polico bo vaš Upravljavec, saj določa kako bo zbiralo vaše osebne podatke, obseg osebnih podatkov, ki bodo zbrani in namene, za katere se bodo ti uporabljali.

FCA: je organ za finančno ravnanje (finančni regulatorni organ). FCA se osredotoča na regulacijo ravnanj podjetji s finančnimi storitvami.

IP: je Informacijski pooblaščenec, ki regulira obdelavo osebnih podatkov vseh organizacij znotraj Slovenije.

Zavarovane osebe: ta izraz uporabljamo tako za posamezne imetnike zavarovalnih polic, kot tudi za posameznike, ki imajo koristi od zavarovalnega kritja na podlagi ene od naših polic (na primer, ko zaposleni koristi kritje, ki ga sklene njegov delodajalec).

Cenilec škode: so neodvisni strokovnjaki za zahtevke, ki za nas raziskujejo zahtevne ali sporne zahtevke.

Drugi zavarovatelji/Pozavarovatelji: nekatere police so zavarovane na skupni ali sindicirani podlagi. To pomeni, da se skupina zavarovateljev (vključno z nami) združi, da oblikuje zavarovalno polico. Police so lahko tudi pozavarovane, kar pomeni, da zavarovatelj sklene lastno zavarovanje s pozavarovalnico, da ta krije del tveganja, ki ga je zavarovatelj prevzel z vašo polico. Chubb kupuje pozavarovanja, hkrati pa deluje tudi kot pozavarovalnica za druge zavarovalnice.

PRA: je organ za nadzor skrbnega in varnega poslovanja (finančni regulatorni organ). PRA se osredotoča na skrbno in varno regulacijo podjetji s finančnimi storitvami. Pri izpolnjevanju svojih splošnih funkcij je PRA odgovoren za prispevanje k zagotavljanju ustrezne stopnje zaščite za zavarovance.

Profiliranje: pomeni uporabo avtomatizirane obdelave podatkov, brez človekovega posredovanja (na primer z uporabo računalniških programov) za analiziranje vaših osebnih podatkov z namenom, da se oceni vaše obnašanje ali predvidijo podrobnosti v zvezi s posameznikom, ki so relevantne za zavarovanje, na primer vaš verjetni profil tveganja.

Posebne vrste osebnih podatkov: so kakršnikoli osebni podatki, povezani z vašim zdravjem, genskimi ali biometričnimi podatki, kazenskimi obsodbami, spolnim življenjem, spolno usmerjenostjo, rasnim ali etničnim poreklom, političnim mnenjem, verskim ali filozofskim prepričanjem ali članstvom v sindikatu. Chubb (z izjemo naših zaposlenih, ki so izven področja uporabe te Politike zasebnosti), rutinsko obdeluje zgolj posebne vrste vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na zdravje in kazenske obsodbe.

Ponudniki storitev: vse tretje osebe, katere najemamo za izvedbo določenih del. Tako imamo, na primer, ponudnike storitev, ki nam pomagajo pri administrativnih delih povezanih z vzpostavitvijo evidence zavarovalnih polic. Nekateri od teh ponudnikov uporabljajo aplikacije in sisteme informacijske tehnologije, ki temeljijo na tehnologiji oblaka ("cloud"), kar pomeni, da bodo gostili vaše osebne podatke na svojih strežnikih, vendar pod našim nadzorom in usmeritvami. Od vseh naših ponudnikov storitev zahtevamo, da spoštujejo zaupnost in varnost osebnih podatkov.

Odvetniki: pogosto sodelujemo z odvetniki, ki nam svetujejo glede zahtevnih ali spornih zahtevkih ali da nam dajo pravne nasvete, nepovezane z zahtevki. V primeru, da uveljavljate zahtevek, vas lahko zastopa(jo) lasten(ni) odvetnik(i).

Podatki telematike: omogočajo bolj individualizirano ponudbo za podaljšanje pogodbe s pomočjo podatkov, ki so nam samodejno na voljo prek naprav, ki spremljajo vaše obnašanje. Primer so podatki, zbrani iz naprave, nameščene na vozilo, ki odraža način vožnje.

Drugi zunanji upravljavci (TPA): so družbe izven Skupine Chubb, ki v našem imenu upravljajo sklepanje zavarovalnih polic, ravnajo z zahtevki, ali oboje. Od vseh Drugih zunanjih upravljavcev zahtevamo zagotovilo, da bodo z vašimi osebnimi podatki ravnali zakonito in skladno s to Politiko zasebnosti ter našimi navodili.

7. Neposredno trženje

Nekatere vaše osebne podatke lahko uporabimo za pošiljanje neposrednih tržnih sporočil o naših zavarovalnih produktih ali povezanih storitvah. Ta sporočila so lahko v obliki elektronske pošte, navadne pošte, SMS sporočil, telefonskega klica ali ciljnih spletnih oglasov.

V večini primerov naša obdelava vaših osebnih podatkov za namene trženja temelji na naših zakonitih interesih, čeprav v nekaterih primerih (na primer, kadar to zahteva zakonodaja) lahko temelji na vaši privolitvi. Imate pravico, da kadarkoli preprečite vsakršno neposredno trženje - to je mogoče uveljaviti s sledenjem povezavam za odjavo v elektronski komunikaciji, ali pa, če nas kontaktirate na način, predviden v 12. oddelku.

Sprejemamo ukrepe za omejevanje neposrednega trženja na razumno in sorazmerno raven ter vam pošiljamo zgolj sporočila, za katera na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas, menimo, da bodo za vas zanimiva oziroma pomembna.

8. Mednarodni prenosi

Vaše osebne podatke bomo morda občasno morali posredovati članom skupine Chubb, ki se lahko nahajajo izven Evrope (izven Evropskega gospodarskega prostora). Dostop do vaših osebnih podatkov prav tako lahko odobrimo našim Ponudnikom storitev ali Ponudnikom asistence, ki so lahko locirani izven Evrope. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo drugim subjektom, ki se nahajajo v tujini, na primer v primeru, če prejmemo zakonsko ali regulatorno zahtevo tujih organov pregona.

Vselej bomo sprejemali ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se vsak mednarodni prenos podatkov opravi skrbno in da se zaščitijo vaše pravice in interesi:

 • vaše osebne podatke bomo prenašali le v države, ki so priznane kot države, ki zagotavljajo ustrezno raven pravnega varstva ali če smo prepričani, da obstajajo alternativni dogovori, ki varujejo vašo pravico do zasebnosti,
 • prenosi znotraj družb Skupine Chubb bodo zajeti v sporazumu znotraj skupine, ki zagotavlja posebne pogodbene zaščitne ukrepe, zasnovane z namenom zagotoviti, da vaši osebni podatki uživajo ustrezno in dosledno raven zaščite, kadarkoli se prenašajo znotraj skupine Chubb,
 • prenosi Ponudnikom storitev in ostalim tretjim osebam bodo vedno zaščiteni s pogodbenimi obveznostmi in po potrebi, z dodatnimi zagotovili, kot so sheme potrjevanja, na primer Ščit zasebnosti EU/ZDA za zaščito osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ZDA,
 • vse zahteve za podatke, ki jih bomo prejeli s strani organov pregona ali regulatorjev, bodo skrbno preverjene, preden bomo razkrili osebne podatke.
 • Imate pravico, da od nas zahtevate dodatne informacije glede zaščitnih ukrepov, ki smo jih sprejeli kot je omenjeno zgoraj. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na način, naveden v 12. oddelku.
9. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in Profiliranje

Avtomatizirano sprejemanje odločitev se nanaša na odločitev, ki je sprejeta izključno na podlagi avtomatizirane obdelave vaših osebnih podatkov. To pomeni obdelavo z uporabo, na primer, programske kode ali algoritma, ki ne zahteva človeškega posredovanja.

KerProfiliranje uporablja avtomatizirano obdelavo, je včasih povezano z avtomatiziranim odločanjem. Vsako Profiliranje ne pomeni nujno tudi avtomatiziranega odločanja.

Če ste Zavarovana oseba, lahko uporabimo avtomatizirano sprejemanje odločitev za izvedbo preverjanja vaše kreditne sposobnosti. V okviru sklepanja zavarovanja se profiliranje redno izvaja v zvezi z vašimi Podatki o osebnem tveganju (kot je definirano v Prilogi 1 Kategorije osebnih podatkov), da se oceni vaše osebno tveganje (ali vpliv, ki ga imate na kumulativno tveganje skupine Zavarovanih oseb) z namenom, da se izračuna zavarovalna premija ali sprejme odločitev o podaljšanju ali obnovitvi kritja. Avtomatizirano sprejemanje odločitev) lahko uporabimo tudi na Podatkih telematike, v okviru odločanja o ponudbi o podaljšanju.

Če ste Vlagatelj zahtevka, lahko uporabimo Profiliranje ali druge oblike avtomatizirane obdelave, da ocenimo verjetnost, ali je vaš zahtevek goljufiv ali sumljiv na kakršenkoli način.

V primeru, da so za Profiliranje pomembne Posebne vrste osebnih podatkov, kot na primer preteklo zdravstveno stanje za potrebe življenjskega zavarovanja ali pretekli avtomobilski prekrški za avtomobilsko zavarovanje, se lahko v modelih uporabijo tudi Posebne vrste vaših osebnih podatkov.

V povezavi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, ki ima za vas znatne učinke, vključno s pravnimi učinki, imate določene pravice. Več informacij o teh pravicah najdete v 10. in 11. oddeleku.

10. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je razumno potrebno za namene, navedene v 4. oddelku te Politike zasebnosti. V nekaterih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo tudi daljše časovno obdobje, na primer, kjer so to zahteva od nas na podlagi zakonskih, regulatornih, davčnih ali računovodskih zahtev.

V posebnih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše časovno obdobje, zato da bomo imeli v primeru kakršnihkoli pritožb ali težav natančno zabeleženo vaše poslovanje z nami, ali če upravičeno verjamemo, da obstaja možnost sodnega postopka v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali ravnanji.

Vzdržujemo politiko hrambe, ki jo uporabljamo za vse evidence v naši skrbi. Ko vaši osebni podatki ne bodo več potrebni, bomo zagotovili, da bodo bodisi varno izbrisani bodisi shranjeni na način, da se ne bodo več uporabljali.

11. Katere pravice imate?

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic.

Zahtevate lahko dostop do vaših podatkov, popravek netočnih podatkov, izbris evidenc, ki niso več potrebne, omejitev obdelave vaših podatkov. Imate tudi pravico do ugovora k obdelavi vaših osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov in lahko zahtevate razne informacije v zvezi s kakršnimkoli Avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in Profiliranjem aali glede podlage za Mednarodne prenose. Prav tako lahko uveljavljate pravico do pritožbe pri vašem Nadzornem organu.

Več informacij o vsaki posamezni pravici lahko dobite s klikom na relevantno povezavo ali v spodnji tabeli.

Za uveljavljanje pravic nas lahko kontaktirate na način, določen v 12. oddelku. Če želite uveljavljati pravice, prosimo upoštevajte naslednje:

Pravica Kaj to pomeni
Dostop

Od nas lahko zahtevate, da:

 • potrdimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • vam damo kopijo teh podatkov;
 • vam posredujemo ostale informacije o vaših osebnih podatkih, kot na primer, katere podatke imamo, za kakšne namene jih uporabljamo, komu jih razkrivamo, ali jih prenašamo v tujino in kako jih zaščitimo, kako dolgo jih hranimo, katere pravice imate, kako se lahko pritožite, kje smo dobili vaše podatke ter ali smo izvedli kakršnokoli Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali Profiliranje, v kolikor vam te informacije še niso bile posredovane v tej Politiki zasebnosti.
Popravek

Od nas lahko zahtevate, da popravimo netočne osebne podatke.

Lahko poskušamo preveriti točnost podatkov, preden jih popravimo.

Izbris

Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, vendar le, če:

 • niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani; ali
 • ste preklicali vašo privolitev (če je obdelava podatkov temeljila na privolitvi); ali
 • po uspešno uveljavljeni pravici do ugovora (glej "Ugovor" spodaj); ali
 • so bili obdelovani nezakonito; ali
 • je to skladno z zakonskimi obveznostmi, ki zavezujejo Chubb.

Nismo zavezani ugoditi vaši zahtevi za izbris vaših osebnih podatkov, če je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za:

 • skladnost z zakonskimi obveznostmi; ali
 • uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

Obstajajo še druge okoliščine, v katerih nismo dolžni ugoditi vaši zahtevi za izbris, vendar sta omenjeni dve najverjetnejši situaciji, v katerih bi vam zavrnili zahtevo.

Omejitev

Od nas lahko zahtevate, da omejimo obdelavo (to je hranimo, ne pa uporabljamo) vaših osebnih podatkov, vendar le, če:

 • se oporeka njihovi točnosti (glej Popravek), da lahko preverimo njihovo točnost; ali
 • je obdelava nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo; ali
 • niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, vendar jih še vedno potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • ste uresničili pravico do ugovora in je preverjanje prevladujočih razlogov v teku.

Kljub vaši zahtevi za omejitev, lahko nadaljujemo z uporabo vaših osebnih podatkov:

 • če imamo vašo privolitev; ali
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • da zaščitimo pravice tretjih pravnih ali fizičnih oseb.
Prenos

Od nas lahko zahtevate, da vam posredujemo vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani, strojno-berljivi obliki ali pa zahtevate, da jih prenesemo neposredno drugemu Upravljavcu, vendar v obeh primerih le, če:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali izvajanju pogodbe z vami; in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Ugovor

Ugovarjate lahko katerikoli obdelavi vaših osebnih podatkov, ki ima pravno podlago v naših "zakonitih interesih", če verjamete, da vaše temeljne pravice in svoboščine prevladajo nad našimi zakonitimi interesi.

Ob vaši vložitvi ugovora imamo možnost dokazati, da imamo prepričljive zakonite interese, ki prevladajo nad vašimi pravicami in svoboščinami.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Od nas lahko zahtevate, da za vas ne velja odločitev, ki je temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (glej 9.oddelek), vendar le, če ta odločitev:

 • povzroča pravne učinke neposredno vam (na primer zavrnitev zahtevka); ali
 • drugače znatno vpliva na vas.

V takšnih situacijah lahko dosežete človeško posredovanje pri odločanju in zagotovili bomo, da so vzpostavljeni ukrepi, ki vam bodo omogočili, da izrazite svoje stališče in/ali izpodbijate avtomatizirano odločitev.

Vaša pravica do človeškega posredovanja ali izpodbijanja odločitve ne velja, če je odločitev, ki je bila sprejeta na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

 • potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe z vami;
 • zakonsko dovoljena in obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi za vaše pravice in svoboščine; ali
 • temelji na vaši izrecni privolitvi.
Mednarodni prenosi

Od nas lahko zahtevate kopijo, ali sklic, na zaščitne ukrepe, v skladu s katerimi se vaši osebni podatki prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora.

Dogovore o prenosu ali povezane dokumente lahko prekrijemo (prikrivanje nekaterih informacij, ki so vsebovane v teh dokumentih) zaradi njihove komercialne občutljivosti.

Nadzorni organ

V zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo na vaš lokalni nadzorni organ. V Sloveniji je pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec ( https://www.ip-rs.si/).

Kljub pravici, da z nadzornim organom stopite v stik kadarkoli, vas prosimo, da poskusite kakršnekoli težave sprva rešiti z nami.

Istovetnost

Zaupnost vseh evidenc, ki vsebujejo osebne podatke, jemljemo zelo resno, zato si pridržujemo pravico, da vas ob vložitvi zahteve za dostop do takšnih evidenc prosimo za dokaz o istovetnosti.

Plačila

Uveljavljanja katerekoli pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam ne bomo zaračunali, razen, če je vaša zahteva za dostop do informacij neutemeljena, neustrezna ali pretirana. V tem primeru vam bomo zaračunali razumen znesek glede na okoliščine. Pred izpolnitvijo vaše zahteve vam bomo sporočili višino takih stroškov.

Časovni okvir

Prizadevamo si, da na veljavne zahteve odgovorimo v roku enega meseca, razen, če je zahteva posebej zapletena ali če ste vložili več zahtev. V takem primeru nameravamo odgovoriti v treh mesecih. Če bomo potrebovali več kot mesec dni, vas bomo o tem obvestili. Morda vas bomo vprašali, če nam lahko poveste, kaj točno želite prejeti oziroma kaj vas skrbi. To nam bo v pomoč pri hitrejši obravnavi vaše zahteve.

Pravice tretjih oseb

Če bi izpolnitev vaše zahteve negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih oseb, na katere se podatki nanašajo, nam zahteve ni treba izpolniti.

12.Kontaktne informacije in pritožbe

Glavna kontaktna točka glede vseh vprašanj, ki izhajajo iz te Politike zasebnosti, vključno z zahtevami za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki, je naša Pooblaščena oseba za varstvo podatkov. S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik na naslednje načine:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

Če imate pritožbo ali ste zaskrbljeni glede uporabe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da najprej kontaktirate nas, da poskusimo težavo čimprej odpraviti. Prav tako imate pravico kadarkoli vložiti pritožbo pri svojem nacionalnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.