En iyi site deneyimi için farklı bir tarayıcı kullanmanızı öneririz.
Internet Explorer'ı kullanmak Chubb.com'a erişmenizi engelleyebilir ve bazı site özellikleri beklendiği gibi çalışmayabilir.

X

Genel Değerlendirme

Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmış ve Birleşik Krallık ile AB arasında yapılan Cayma Anlaşması çerçevesinde bir geçiş sürecine girmiştir. Geçiş süreci, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Söz konusu geçiş sürecinin amacı 2020 yılı sonunda gerekli süreçlerin hazırlanması ve gelecekteki Birleşik Krallık ve AB’ye ilişkilerin ayrıntıları konusunda müzakereler yapıldığından, böyle bir geçiş süresine ihtiyaç duyulmuştur. Bu süreç zarfında “olağan seyir” devam ettirilmiştir.

Brokerlerimizin ve acentelerimizin en çok sorduğu sorulara yanıtlarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 

Chubb Brexit’e Hazır mı?

Chubb’ın Birleşik Krallık ve Avrupa’daki sigortacılık faaliyetlerini yürüten ana şirketi Chubb European Group SE (”CEG SE”)’dir. CEG SE 1 Ocak 2019 tarihinde şirket merkezini İngiltere’den Fransa’ya başarılı bir şekilde taşımış olup, artık faaliyetlerini Fransa İhtiyati Denetim ve Karar Otoritesinin (“ACPR”) denetimine tabi olarak yürütmektedir. Şirketin Birleşik Krallık’taki şubesi ise Mali Yürütme Otoritesinin (“FCA”) düzenlemelerine kısmen tabi olmaya devam etmektedir. CEG SE’nin Avrupa’da şubeleri mevcuttur ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) genelinde geçerli sınır ötesi izinleri bulunmaktadır.

Neden Fransa?

Fransa’yı konum olarak tercih etmemizin nedeni gayet açık ve nettir. Chubb, her ölçekten işletmelere hizmet veren yüzlerce çalışanıyla Fransız pazarında köklü ve önemli bir konuma ve ayrıca geniş ürün yelpazesine sahiptir. Ayrıca, Paris Kıta Avrupasındaki faaliyetlerimizin iş merkezi olup, AB’deki genel merkezimizi oluştururken bize şehirde halihazırda mevcut olan yönetim kadrosundan ve personelden faydalanma imkanı vermiştir. Fransa’yı tercih etmemiz, hem Fransız pazarına hem de daha geniş kapsamda Avrupa pazarına olan güçlü bağlılığımızı göstermektedir. Tüzel kişiliğimizin gelecekteki merkezi olarak Fransa’yı konumlandırırken, ACPR ile birlikte çalışmalarda bulunduk.

Chubb’ın Londra’daki genel merkezinin durumu ne olacak?

CEG SE, Bölgesel Avrupa genel merkezi olarak varlığını devam ettiren Londra’da köklü ve önemli bir yere sahip olmayı sürdürmektedir.

CEG SE’nin tescil ve yetki durumuna ilişkin ayrıntılar nelerdir?

CEG SE’nin genel merkezi Fransa’da olup, La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie resmi şirket adresidir.  Nanterre şirket siciline 450 327 374 numara ile kayıtlıdır.  CEG SE, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ACPR’nin yetki ve denetimine tabidir.  

Geçiş süreci sona erinceye kadar CEG SE sahip olduğu sınır ötesi izin belgeleri sayesinde Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermeye devam edecektir. Birleşik Krallık genelindeki diğer ofisleriyle birlikte; 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP adresinde yer alan Chubb’ın Bölgesel Avrupa genel merkezinden faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.  CEG SE, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki şirketin bir şubesi olarak Mali Yürütme Otoritesinin (FCA) düzenlemelerine kısmen tabidir (Finansal Hizmetler (FS) Sicil numarası 820988). 

İngiltere Şirket Sicil Kurumu neden Chubb European Group SE’nin kapandığını bildirmektedir?

CEG SE, merkezini Fransa’ya taşıdıktan sonra Birleşik Krallık’taki şirket sicili silinmiştir.  CEG SE’yi artık Nanterre şirket sicilinde 450 327 374 tescil numarası altında görebilirsiniz.  Bir Avrupa Şirketi olarak CEG SE, geçiş süreci sona erinceye kadar AEA genelinde ve Birleşik Krallık’ta yerleşik sayılmaktadır. Dolayısıyla, halihazırda CEG SE’nin Birleşik Krallık’taki şubesini İngiltere Şirket Sicil Kurumuna ayrıca tescil etmesine dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Geçiş süreci sona erdiğinde CEG SE, Birleşik Krallık’taki şubesini İngiltere Şirket Sicili Kurumuna tescil ettirecektir. Bu süre zarfında; CEG SE’nin Birleşik Krallık şubesi hem İhtiyati Düzenleme Otoritesi (“PRA”) hem de FCA tarafından yetkili kabul edilmekte olup, Mali Hizmetler Sicilinde 820988 referans numarası altında bulabilirsiniz.

CEG SE Birleşik Krallık ve Avrupa’daki riskleri sigortalamaya nasıl devam edecek?

Aralık 2020 sonunda CEG SE Birleşik Krallık Hükümetinin Geçici İzinler Düzenlemesinden faydalanacaktır. Bu sayede Chubb, Birleşik Krallık’ta faaliyetlerini sürdürebilecek ve halihazırda olduğu şekilde sigortacılık yapmaya devam edebilecektir. Geçici İzinler Düzenlemesi, Geçiş Sürecinin sona ermesinden itibaren üç yıl boyunca yürürlükte olacaktır. Bu süre zarfında CEG SE Birleşik Krallık’ta bir yurtdışı şube kuracaktır. Birleşik Krallık’taki şube, İhtiyati Düzenleme Otoritesinin izniyle kurulacak ve aynı zamanda CEG SE tüzel kişiliği bünyesinde kalmaya devam edecektir. Böylece CEG SE, Geçici İzinler Düzenlemesi yürürlükten kalktıktan sonra da Birleşik Krallık’ta faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilecektir.

Birleşik Krallık’taki sigortacılar, merkezi Fransa’da bulunan bir sigorta şirketi olan CEG SE ile ilgili olarak sigortalama kararları alabilecek mi?

Evet, Birleşik Krallık’taki sigortacılar Birleşik Krallık ve AEA risklerini kapsayan tek bir poliçe düzenleyebilmektedir. Öncelikli amacımız, sorunsuz bir geçiş sağlamak ve konumdan bağımsız olarak tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güvenilir ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaktır.  İki sayfalık özet yazımızda 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ne şekilde faaliyet göstereceğimize ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Brexit öncesi düzenlenmiş poliçelerin ve hasar ödemelerinin durumu ne olacak?

Hasar ödeme süreçlerimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Geçici İzinler Düzenlemesi sayesinde CEG SE, mevcut poliçeler kapsamında hizmet vermeye ve hasar ödemeleri yapmaya devam edecektir.  

Lloyd’s pazarının faaliyetleri Brexit’ten ne şekilde etkilendi?

Lloyds genel acentemiz olan Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), sırasıyla Lloyd’s Insurance Company SA (Lloyd’s Brüksel) ile yaptığı anlaşma ve Lloyd’s Sendikası 2488 sayesinde AEA ve diğer yerlerdeki faaliyetleri sigortalamaya devam etmektedir.

Lloyd’s bazı AEA sigorta poliçelerini Bölüm VII devri kapsamında Lloyd’s Brüksel’e devredecek olup, söz konusu devrin 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olması beklenmektedir. Yapılması öngörülen devir, Lloyd’s Brüksel’in devredilen poliçeler bakımından sigortacı ve Veri Sorumlusu haline gelmesi haricinde hiçbir poliçenin hüküm ve koşullarını değiştirmeyecektir. Söz konusu tasarı (devir öncesi durumunuzu etkileyip etkilemeyeceği de dahil olmak üzere), hangi poliçelerin devredileceği, haklarınız ve yapmanız gerekenler ile ilgili ilave bilgilere www.lloyds.com/brexit-transfer adresinden ulaşabilirsiniz.

Chubb’ın Hayat Şirketi Brexit’ten etkilendi mi?

1 Ocak 2019 tarihinde ACE Europe Life SE’nin (“AEL SE”) merkezi de başarılı bir şekilde Birleşik Krallık’tan Fransa’ya taşınmıştır.   AEL SE’nin genel merkezi Fransa’da olup, La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie resmi şirket adresidir.  Nanterre şirket siciline 497 825 539 numara ile kayıtlıdır. AEL SE, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ACPR’nin yetki ve denetimine tabidir.  

Şirketin Birleşik Krallık’taki şubesi, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP adresindeki Chubb’ın Bölgesel Avrupa genel merkezinde yer almaktadır.  AEL SE, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki şirketin bir şubesi olarak Mali Yürütme Otoritesinin (FCA) düzenlemelerine kısmen tabidir (Finansal Hizmetler (FS) Sicil numarası 820989). Geçiş Sürecinin sonunda AEL SE’nin Birleşik Krallık şubesi de Birleşik Krallık Hükümetinin Geçici İzinler Düzenlemesinden faydalanacaktır.

Not: 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AEL SE’nin unvanının Chubb Life Europe SE olarak değiştirmeyi planlıyoruz.

Brexit değişiklikleri Chubb’ın kredi derecelendirme notunu etkileyecek mi?

S&P’nin Chubb Group bünyesinde faaliyet gösteren ana şirketlere verdiği “AA” derecelendirme notundan faydalanmaya devam ediyoruz.

Birleşik Krallık’ta yetkili bir broker veya iş ortağı olarak AEA riskleri konusunda hizmet vermeye devam edebilecek miyim?

AB bünyesindeki faaliyetlere aracılık etmek için özel izin (pasaport) haklarından faydalanan bir broker veya iş ortağı iseniz, söz konusu özel izin hakları 2020 yılı sonundan itibaren kalkacaktır ve AB düzenleyici kurumlarının yorumladığı haliyle EIOPA’nın 9 no.lu Tavsiye yazısına göre, poliçede hem sigortalının hem de riskin oluştuğu yerin AB olması halinde zincirdeki tüm aracı kurumların AB’de izin alması gerekmektedir. 

9 no.lu Tavsiye Yazısının kapsamına giren mevcut AB işleri ve/veya yeni AB işleri/ yenilemesi yapılan AB işleri için hizmet vermeye devam etmek için gerekli izinleri almayı düşünmeyen brokerler veya iş ortakları, lütfen Chubb ile irtibata geçiniz.

Özel izin haklarından faydalanarak AEA’da yetkili bir broker veya iş ortağı olarak Birleşik Krallık riskleri konusunda hizmet vermeye devam edebilecek miyim?

WÖzel izin düzenlemesi Aralık 2020 sonunda kaldırıldıktan sonra, AEA şirketlerinin Birleşik Krallık pazarında iş yapmaya devam etmek için Birleşik Krallık’ta izin başvurusu yapması gerekebilir. Daha fazla bilgiye FCA’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin

Brexit ile ilgili planlarımız konusunda sorularınız varsa, askbrexit@Chubb.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz