En iyi site deneyimi için farklı bir tarayıcı kullanmanızı öneririz.
Internet Explorer'ı kullanmak Chubb.com'a erişmenizi engelleyebilir ve bazı site özellikleri beklendiği gibi çalışmayabilir.

X

Genel Değerlendirme

Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmış ve Birleşik Krallık ile AB arasında yapılan Cayma Anlaşması çerçevesinde bir geçiş sürecine girmiştir. Geçiş süreci, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Söz konusu geçiş sürecinin amacı 2020 yılı sonunda gerekli süreçlerin hazırlanması ve gelecekteki Birleşik Krallık ve AB’ye ilişkilerin ayrıntıları konusunda müzakereler yapıldığından, böyle bir geçiş süresine ihtiyaç duyulmuştur. Bu süreç zarfında “olağan seyir” devam ettirilmiştir.

Müşterilerin en çok sorduğu sorulara yanıtlarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 

Chubb Brexit’e Hazır mı?

Chubb’ın Birleşik Krallık ve Avrupa’daki sigortacılık faaliyetlerini yürüten ana şirketi Chubb European Group SE (”CEG SE”)’dir. CEG SE 1 Ocak 2019 tarihinde şirket merkezini İngiltere’den Fransa’ya başarılı bir şekilde taşımış olup, artık faaliyetlerini Fransa İhtiyati Denetim ve Karar Otoritesinin (“ACPR”) denetimine tabi olarak yürütmektedir. Şirketin Birleşik Krallık’taki şubesi ise Mali Yürütme Otoritesinin (“FCA”) düzenlemelerine kısmen tabi olmaya devam etmektedir. CEG SE’nin Avrupa’da şubeleri mevcuttur ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) genelinde geçerli sınır ötesi izinleri bulunmaktadır.

Neden Fransa?

Fransa’yı konum olarak tercih etmemizin nedeni gayet açık ve nettir. Chubb, her ölçekten işletmelere hizmet veren yüzlerce çalışanıyla Fransız pazarında köklü ve önemli bir konuma ve ayrıca geniş ürün yelpazesi sunduğumuz canlı bir tüketici pazarına sahiptir. Ayrıca, Paris Kıta Avrupasındaki faaliyetlerimizin iş merkezi olup, AB’deki genel merkezimizi oluştururken bize şehirde halihazırda mevcut olan yönetim kadrosundan ve personelden faydalanma imkanı vermiştir. Fransa’yı tercih etmemiz, hem Fransız pazarına hem de daha geniş kapsamda Avrupa pazarına olan güçlü bağlılığımızı göstermektedir. Tüzel kişiliğimizin gelecekteki merkezi olarak Fransa’yı irdelerken, ACPR ile birlikte çalışmalarda bulunduk.

Chubb’ın Londra’daki genel merkezinin durumu ne olacak?

CEG SE, Bölgesel Avrupa genel merkezi olarak varlığını devam ettiren Londra’da köklü ve önemli bir yere olmayı sürdürmektedir.

CEG SE’nin tescil ve yetki durumuna ilişkin ayrıntılar nelerdir?

CEG SE’nin genel merkezi Fransa’da olup, La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie resmi şirket adresidir. Nanterre şirket siciline 450 327 374 numara ile kayıtlıdır. CEG SE, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ACPR’nin yetki ve denetimine tabidir.  

Geçiş süreci sona erinceye kadar CEG SE sahip olduğu sınır ötesi izin belgeleri sayesinde Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermeye devam edecektir. Birleşik Krallık genelindeki diğer ofisleriyle birlikte; 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP adresinde yer alan Chubb’ın Bölgesel Avrupa genel merkezinden faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. CEG SE, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki şirketin bir şubesi olarak Mali Yürütme Otoritesinin (FCA) düzenlemelerine kısmen tabidir (Finansal Hizmetler (FS) Sicil numarası 820988). 

İngiltere Şirket Sicil Kurumu neden Chubb European Group SE’nin kapandığını bildirmektedir?

CEG SE, merkezini Fransa’ya taşıdıktan sonra Birleşik Krallık’taki şirket sicili silinmiştir. CEG SE’yi artık Nanterre şirket sicilinde 450 327 374 tescil numarası altında görebilirsiniz. Bir Avrupa Şirketi olarak CEG SE, geçiş süreci sona erinceye kadar AEA genelinde ve Birleşik Krallık’ta yerleşik sayılmaktadır. Dolayısıyla, halihazırda CEG SE’nin Birleşik Krallık’taki şubesini İngiltere Şirket Sicil Kurumuna ayrıca tescil etmesine dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Geçiş süreci sona erdiğinde CEG SE, Birleşik Krallık’taki şubesini İngiltere Şirket Sicili Kurumuna tescil ettirecektir. Bu süre zarfında; CEG SE’nin Birleşik Krallık şubesi hem İhtiyati Düzenleme Otoritesi (“PRA”) hem de FCA tarafından yetkili kabul edilmekte olup, Mali Hizmetler Sicilinde 820988 referans numarası altında bulabilirsiniz.

CEG SE Birleşik Krallık ve Avrupa’daki riskleri sigortalamaya nasıl devam edecek?

Aralık 2020 sonunda CEG SE Birleşik Krallık Hükümetinin Geçici İzinler Düzenlemesinden faydalanacaktır. Bu sayede Chubb, Birleşik Krallık’ta faaliyetlerini sürdürebilecek ve halihazırda olduğu şekilde sigortacılık yapmaya devam edebilecektir. Geçici İzinler Düzenlemesi, Geçiş Sürecinin sona ermesinden itibaren üç yıl boyunca yürürlükte olacaktır. Bu süre zarfında CEG SE Birleşik Krallık’ta bir yurtdışı şube kuracaktır. Birleşik Krallık’taki şube, İhtiyati Düzenleme Otoritesinin izniyle kurulacak ve aynı zamanda CEG SE tüzel kişiliği bünyesinde kalmaya devam edecektir. Böylece CEG SE, Geçici İzinler Düzenlemesi yürürlükten kalktıktan sonra da Birleşik Krallık’ta faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilecektir.

Birleşik Krallık’taki sigortacılar, merkezi Fransa’da bulunan bir sigorta şirketi olan CEG SE ile ilgili olarak sigortalama kararları alabilecek mi?

Evet, Birleşik Krallık’taki sigortacılar Birleşik Krallık ve AEA risklerini kapsayan bir damgayı taşıyan tek bir poliçe düzenleyebilmektedir. Öncelikli amacımız, sorunsuz bir geçiş sağlamak ve konumdan bağımsız olarak tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güvenilir ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaktır. İki sayfalık özet yazımızda 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ne şekilde faaliyet göstereceğimize ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Brexit öncesi düzenlenmiş poliçelerin ve hasar ödemelerinin durumu ne olacak?

Herhangi bir değişiklik yoktur. Geçici İzinler Düzenlemesi sayesinde CEG SE, mevcut poliçeler kapsamında hizmet vermeye ve hasar ödemeleri yapmaya devam edecektir.

Lloyd’s pazarının faaliyetleri Brexit’ten ne şekilde etkilendi?

Lloyds genel acentemiz olan Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), sırasıyla Lloyd’s Insurance Company SA (Lloyd’s Brüksel) ile yaptığı anlaşma ve Lloyd’s Sendikası 2488 sayesinde AEA ve diğer yerlerdeki faaliyetleri sigortalamaya devam etmektedir.

Lloyd’s bazı AEA sigorta poliçelerini Bölüm VII devri kapsamında Lloyd’s Brüksel’e devredecek olup, söz konusu devrin 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olması beklenmektedir. Yapılması öngörülen devir, Lloyd’s Brüksel’in devredilen poliçeler bakımından sigortacı ve Veri Sorumlusu haline gelmesi haricinde hiçbir poliçenin hüküm ve koşullarını değiştirmeyecektir. Söz konusu tasarı (devir öncesi durumunuzu etkileyip etkilemeyeceği de dahil olmak üzere), hangi poliçelerin devredileceği, haklarınız ve yapmanız gerekenler ile ilgili ilave bilgilere www.lloyds.com/brexit-transfer adresinden ulaşabilirsiniz

Chubb’ın Hayat Şirketi Brexit’ten etkilendi mi?

1 Ocak 2019 tarihinde ACE Europe Life SE’nin (“AEL SE”) merkezi de başarılı bir şekilde Birleşik Krallık’tan Fransa’ya taşınmıştır.   AEL SE’nin genel merkezi Fransa’da olup, La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie resmi şirket adresidir.  Nanterre şirket siciline 497 825 539 numara ile kayıtlıdır.  AEL SE, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ACPR’nin yetki ve denetimine tabidir.  

Şirketin Birleşik Krallık’taki şubesi, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP adresindeki Chubb’ın Bölgesel Avrupa genel merkezinde yer almaktadır.  AEL SE, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki şirketin bir şubesi olarak Mali Yürütme Otoritesinin (FCA) düzenlemelerine kısmen tabidir (Finansal Hizmetler (FS) Sicil numarası 820989). Geçiş Sürecinin sonunda AEL SE’nin Birleşik Krallık şubesi de Birleşik Krallık Hükümetinin Geçici İzinler Düzenlemesinden faydalanacaktır.

Not: 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AEL SE’nin unvanının Chubb Life Europe SE olarak değiştirmeyi planlıyoruz.

Brexit değişiklikleri Chubb’ın kredi derecelendirme notunu etkileyecek mi?

S&P’nin Chubb Group bünyesinde faaliyet gösteren ana şirketlere verdiği “AA” derecelendirme notundan faydalanmaya devam ediyoruz.

Bu durum şirketinizden aldığım poliçeyi etkileyecek mi?

Mevcut poliçeleri çerçevesinde sigortalılarımıza sunulan sigorta kapsamında veya poliçede yer alan haklarında, primlerinde veya avantajlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Müşterilerimiz, aynı sermaye düzeyine sahip aynı tüzel kişilikten sigorta kuveri almayı sürdürme avantajından yararlanacaktır. Müşterilere sunulan hizmetin düzeyinde veya irtibat noktanızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Brexit, sigorta sözleşmemin tabi olduğu hukuk ve yetkili mahkemeler konusunda bir etki yaratacak mı?

Brexit’in sigorta sözleşmesinin tabi olacağı hukukun seçimine bir etkisi olmayacaktır. 

Sigorta prim(ler)imde değişiklik olacak mı?

Brexit nedeniyle yaptığımız değişikliklerin prim(ler)inizin miktarı konusunda bir etkisi olmayacaktır.

Söz konusu değişiklikle ilgili olarak bana yansıtılacak herhangi bir maliyet olacak mı?

Brexit’le ilgili yaptığımız değişiklikler nedeniyle size herhangi bir maliyet yansıtılmayacaktır.

Hüküm ve koşullarımda değişiklik olacak mı?

Hayır. Brexit nedeniyle yaptığımız değişikliklerin hüküm ve koşullarınıza bir etkisi olmayacaktır.

Sizinle iletişime geçmemle ilgili bir değişiklik olacak mı?

Halihazırda kullandığınız irtibat numaralarında veya mevcut irtibat isimlerinde değişiklik yoktur. Bizimle her zaman yaptığınız şekilde irtibata geçebilirsiniz. Süreç içerisinde bazı numaralarda değişiklikler olabilir ancak böyle bir durum olursa makul bir süre öncesinde sizi bilgilendireceğiz.

Birleşik Krallık’taki Finansal Ombudsman Hizmetini (“FOS”) kullanmaya devam edebilecek miyim?

Eğer uygun şartlara sahip bir Birleşik Krallık müşterisi iseniz, halihazırda şikayetleriniz için FOS’a başvurabiliyorsunuz ve Birleşik Krallık ve AB arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı için veya böyle bir anlaşma olmazsa, CEG SE ve AEL SE gönüllü olarak FOS’a başvuracağı için geçiş süreci sona erdikten sonra da FOS’a şikayetlerinizi iletebileceksiniz.    

Birleşik Krallık’taki Finansal Hizmetler Tazminat Programına (“FSCS”) erişim hakkım devam edecek mi?

Eğer uygun şartlara sahip bir Birleşik Krallık müşterisi iseniz, halihazırda FSCS koruması altındasınız ve geçiş süreci sona erdikten sonra da söz konusu korumadan faydalanmaya devam edeceksiniz.

 

AEA Müşterileri

Chubb, Brexit sonrasında AB vatandaşlarının kişisel bilgilerini halen işleyebiliyor mu?

Evet. AB dahilinde veya Avrupa dışında (Avrupa Ekonomik Alanı dışında) yerleşik Chubb grup şirketleri ile zaman zaman kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Avrupa dışında yerleşik olabilecek hizmet tedarikçilerimize veya yardım sağlayıcılarımıza da kişisel verilerinize erişim izni vermemiz söz konusu olabilir. Örneğin yabancı bir ülkedeki kanun uygulayıcı bir kurumdan kanuna veya mevzuata dayalı bir talep almamız gibi durumlarda da kişisel verilerinizi yurtdışındaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Haklarınızın ve çıkarlarınızın korunması için bilgilerin uluslararası aktarımının özenle denetlenmesini sağlamak amacıyla daima önlemler alacağız:

  • Kişisel verilerinizi sadece yeterli düzeyde yasal koruma sağladığı kabul görmüş olan veya gizlilik haklarınızı korumaya yönelik alternatif düzenlemelerin yürürlükte olduğundan emin olabileceğimiz ülkelere aktaracağız;
  • Chubb grup şirketleri arasındaki aktarımlar; kişisel verilerinizin Chubb grubu bünyesinde aktarıldığı her yerde yeterli düzeyde ve sürekli olarak koruma altında olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan özel akdi koruma hükümleri içeren grup içi bir sözleşme kapsamında yapılacaktır;
  • Hizmet tedarikçilerine ve diğer üçüncü taraflara yapılacak bilgi aktarımları, akdi taahhütler ve uygun görülen durumlarda ilave güvenceler ile daima koruma altına alınacaktır;
  • Kanun uygulayıcı kurumlardan veya düzenleyici mercilerden aldığımız bilgi talepleri, kişisel veriler paylaşılmadan önce dikkatle kontrol edilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair daha fazla bilgi için, https://www.chubb.com/uk-en/footer/privacy-policy.html adresini ziyaret ederek Chubb Ana Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.

 

Bizimle iletişime geçin

Brexit ile ilgili planlarımız konusunda sorularınız varsa, askbrexit@chubb.comadresimize e-posta gönderebilirsiniz