ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

เติมเต็มความสุขให้คุณและคนที่คุณรัก
ด้วยหลักประกันความมั่นคงจากแบบประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า ที่มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพและเงินคืนต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก พร้อมเงินคืนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 61- 89 ปี เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณและยังเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนที่คุณรัก หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • คุ้มค่า ด้วยเงินคืนรายปีต่อเนื่องตลอดสัญญา และรับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่ออายุครบ 61-89 ปี
  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีที่อายุครบ 60 ปี รับเงินคืนปีละ 2.25%*
  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 61 ปี รับเงินคืนปีละ 10%* และเงืนคืนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกทุกปี ปีละ 0.5%* จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี ซึ่งได้รับเงินคืนถึง 24%* รวมรับเงินคืนสูงสุด 493%*
 • เพิ่มค่า เลือกสะสมเงินคืนไว้กับบริษัทฯ โดยได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี
 • แน่นอน รับเงินก้อน 100%* เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • หมดห่วง ด้วยความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แทนความห่วงใยส่งต่อให้คนที่คุณรัก
 • ยืดหยุ่น เลือกได้กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 หรือ 15 ปี ได้
 • อุ่นใจ สามารถรับความคุ้มครองที่มากขึ้น โดยแนบกับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้**
 • ลดหย่อนได้ เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*** (อ่านรายละเอียด)

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์หลักได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
*** เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172) ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 10 และ 15 ปี

Whole Life Extra 90/10

Whole Life Extra 90/15

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ตั้งแต่ 300,000 - 599,999 1 บาท
ตั้งแต่ 600,000 - 999,999 3 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นปี 5 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย
  • อายุ  31 วัน - 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี
  • อายุ 11 ปี - 45 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท


ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ