ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิตควบการลงทุน

ซูเปอร์ โพรเทค ลิงค์

 

ใช้ชีวิตไร้กังวล มั่นใจในทุกช่วงชีวิต ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกการรักษา ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง 

ผู้หญิงนั่งถือไอแพดและยิ้มอย่างสบายใจ
ค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 30 ล้านบาทต่อปี*
รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 60 ล้านบาทต่อปี* เมื่อเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง**
รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100,000 บาท กรณีเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง**
ลักษณะเด่นของแบบประกันสุขภาพ
 • ยกระดับ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 30 ล้านบาทต่อปี*
 • ไร้กังวล เมื่อยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็น 2 เท่า สูงสุด 60 ล้านบาทต่อปี* โดยวงเงินต่อเนื่องไปอีก 3 ปี* คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง**
 • หมดห่วง รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100,000 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เมื่อยามต้องเจ็บป่วยด้วย 10 โรคร้ายแรง** 
 • ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ ค่าล้างไต ค่ารังสีบำบัด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy)

 

 • อุ่นใจ คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบเหมาจ่ายตามจริง 
 • เติมเต็ม มอบความคุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม สำหรับแผนสูงสุด***
 • สบายใจ คุ้มครองค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ขยายความคุ้มครอง กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • มั่นใจ รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยาวนานจนถึงอายุ 86 ปี
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (รายละเอียด)

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

หมายเหตุ:

ผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

*ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
**คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย, ไตวายเรื้อรัง, ตับวาย, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ และการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
***สำหรับแผนความคุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น
 • อายุรับประกันภัย
  - สำหรับแผน 1-5: 11 ปี จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี)
  - สำหรับแผน 6:     16 ปี จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 85 ปี)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 
 
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ