เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • คุ้มครองชีวิตนาน 21 ปี 
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี 
 • รับเงินคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 และรับเงินโบนัสพิเศษตามผลประกอบการของบริษัทฯ 
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกัน สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 25 ปี

 

 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 600,000 บาท 
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 1,045,800 บาท (1)
  • เบี้ยประกันชีวิตต่อปี 49,800 บาท
  • จ่ายเบี้ยฯ 21 ปี
 • เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 6,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 120,000 บาท (2)
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จำนวน 1,080,000 บาท (3) และเงินโบนัสครบกำหนดสัญญา**(4)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (2+3+4)-(1) ไม่น้อยกว่า 154,200 บาท

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท

 

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
600,000 1,800
1,000,000 5,000

 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

Let us help you with your life goals

Contact us to find out how we can help you achieve your insurance needs