แบบประกันส่วนบุคคล

วางแผนเกษียณ

เพื่อให้คุณใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขและอุ่นใจมากขึ้นตามความตั้งใจที่ปรารถนา จำเป็นต้องวางแผนเกษียณให้เพียงพอกับความต้องการ ประกันเพื่อการออมและประกันแบบบำนาญช่วยตอบรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของคุณได้ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไข

แอนนิวตี้ เรดดี้ ชำระเบี้ย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

แบบประกันบำนาญที่ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นใจ และสะดวกกว่าด้วยระยะเวลาการจ่ายเบี้ยฯ แบบสั้นๆ รับเงินบำนาญตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึง 90 ปี เริ่มต้นก่อนสบายใจกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม
ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

รับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ พร้อมเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรกจนถึงอายุ 89 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจกับหลักประกันอนาคตที่มั่นคง

เรียนรู้เพิ่มเติม