เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ใหม่! ประกันภัยรถยนต์ Big Truck 2+

แผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ สำหรับรถบรรทุก 

พร้อมขายผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้าแล้ววันนี้!

เบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ได้ทันที และมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 

 

ความคุ้มครองหลัก

    จำนวนเงินความรับผิด (บาท)
    ประเภท 2+ ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ (ซ่อมอู่)
ความคุ้มครอง   รหัส 320/327   รหัส 420 รหัส 520
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

 ต่อคน   500,000 500,000 500,000
 ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 600,000
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้

  ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย

2.2 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้

  ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

  150,000 (3 คน)  150,000 (3 คน) -

ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

  150,000 (3 คน)  150,000 (3 คน) -

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

  200,000 200,000 -


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย รถบรรทุก รหัส 320, 327, 420, 520 เท่านั้น
 2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ ไม่รวมเบี้ย พ.ร.บ. และรับรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี โดยซ่อมอู่ประกันภัย เท่านั้น
 4. แผนประกันภัยนี้ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ HINO / ISUZU / MITSUBISHI FUSO / NISSAN / UD / SCANIA / VOLVO เท่านั้น
 5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ เช่น วัสดุและสีชนิดพิเศษ สติ๊กเกอร์ เคฟล่า รวมไปถึงการเคลือบสี และเพ้นต์ลายทุกชนิด
 6. ประเภทรถบรรทุกที่ไม่พิจารณารับประกันภัย ได้แก่รถขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เหล็กเส้น หรือ รถดัดแปลงเพื่อให้เป็นรถโดยสาร รวมถึงรถติดตั้งดัมป์ เครน รถโม่ปูน เครื่องไฮดรอลิค เฮี๊ยบ และตู้เย็นรวมถึงเครื่องทำความเย็น หรือ Compressor
 7. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดทุกอย่างแล้ว ไม่มีส่วนลดใดๆ เพิ่มอีก
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 9. กรณีรถกลุ่ม (Fleet) ให้ผ่านการพิจารณาของบริษัทฯก่อนการเสนอราคา
 10. ให้แนบรูปถ่ายรถเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยทุกครั้ง
 11. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขายเพิ่มเติม 

คลิกที่นี่

a close up of a sign

ติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

เข้าใช้งานระบบ Producer Hub