ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

ปัจจุบัน จำนวนรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย ชับบ์สามัคคีประกันภัยตระหนักดีว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ละครั้งสร้างความเสียหายและกระทบกับการเงินของคุณ จึงได้ออกแบบประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมทุกความคุ้มครอง ให้สามารถช่วยคุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับ Luxury Toyota และ Lexus

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ และสามารถช่วยคุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ดูเพิ่มเติม
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกระบะ

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ โดยเน้นรถกระบะทุกประเภท ร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ดูเพิ่มเติม
KBoontida
ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณบุญธิดา – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณบุญธิดา เจ้าของกิจการรุ่นใหม่ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญกับเธอมาก จึงวางใจใช้บริการที่สะดวก และรวดเร็วของชับบ์ประกันภัย