ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกระบะ

ปัจจุบัน จำนวนรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย ชับบ์สามัคคีประกันภัยตระหนักดีว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ละครั้งสร้างความเสียหายและกระทบกับการเงินของคุณ ประกันภัยรถยนต์ของชับบ์สามัคคีประกันภัยจึงได้รับการออกแบบ และครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ให้สามารถช่วยคุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Pick Up Standard

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ประเภทรถกระบะ พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ดูเพิ่มเติม
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Pick Up ฮักหลายๆ

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองสำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ดูเพิ่มเติม
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Pick Up Classic

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถกระบะที่มีอายุ 10 – 15 ปี พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ดูเพิ่มเติม
KBoontida
ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณบุญธิดา – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณบุญธิดา เจ้าของกิจการรุ่นใหม่ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญกับเธอมาก จึงวางใจใช้บริการที่สะดวก และรวดเร็วของชับบ์ประกันภัย