Home Shield Lite

ทุกความปลอดภัยเรื่องบ้าน ให้เราดูแล

คุ้มครองทุกภัย.......ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ 

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม....โจรกรรมทรัพย์สิน เงินสด บ้านถูกงัด กระจกแตก ประกันอุบัติเหตุ และความรับผิด

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตบแต่ง กระจกติดตั้งถาวร และศิลปวัตถุ
 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม
 • พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้
 • เบี้ยประกันภัยเพียง 700 บาทต่อปี แต่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณีที่ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในกรณีที่ระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 • ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้
 • ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน (รับกุญแจสำรองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร) ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้  รวมถึงกรณีสะเดาะกุญแจ หากลูกค้าอนุญาต
 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็น หรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน ในกรณีที่ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 • กำจัดสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น งู ต่อ แตน ให้หมดไปจากที่พักอาศัย

หมายเหตุ ให้บริการโดย Allianz Worldwide Partner 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างบ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 3. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 4. แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
 5. ทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1,000,000 บาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแผน “Eco Plus” ได้

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

snap_home insurance vdo
บ้านเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของทุกคนในบ้าน

ประกันภัย Home Shield ช่วยคุ้มครองบ้านของคุณจากภัยต่างๆ ช่วยให้คุณหมดห่วงเมื่อต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ