เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ ดีไลท์ (HD)

ข้ามไปหน้าหลัก

หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ใช้ชีวิตสุขใจไร้กังวลกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ ดีไลท์ (HD) ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีจากการจ่ายเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ให้คุณมั่นใจได้ว่าแผนอนาคตที่คุณตั้งใจไว้จะไม่กระทบ และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่คุณรัก

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • หลากหลาย เลือกจำนวนแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ
 • สบายใจ ความคุ้มครองครอบคลุมการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) 
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ
 • ขยายความคุ้มครอง กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • อุ่นใจ กับสายด่วนพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2660-1222
 • ลดหย่อนภาษีได้ จากการนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (รายละเอียด)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

แผน

500

แผน

1000

แผน

1500

แผน

2000

แผน

2500

แผน

3000

แผน

3500

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และค่าเวชภัณฑ์ 7,000 17,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000
ค่ายากลับบ้าน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ต่อวัน) 500 700 900 1,100 1,200 1,200 1,200
ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด 3,500 4,500 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ 40,000 50,000 60,000 80,000 100,000 100,000 100,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 10,000 10,000
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก (ภายใน 24 ชม.) 2,500 3,500 4,000 6,000 7,000 8,000 9,000
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

แผน

4000

แผน

4500

แผน

5000

แผน

6000

แผน

8000

แผน

10000

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) 4,000 4,500 5,000 6,000 8,000 10,000
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และค่าเวชภัณฑ์ 33,000 37,000 41,000 54,000 66,000 82,000
ค่ายากลับบ้าน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ต่อวัน) 1,200 1,300 1,300 1,400 1,600 1,800
ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด 10,000 11,000 12,000 12,000 13,000 14,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ 120,000 140,000 150,000 160,000 180,000 200,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ 12,000 14,000 15,000 16,000 18,000 20,000
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก (ภายใน 24 ชม.) 10,000 10,000 11,000 11,000 13,000 15,000
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 4,000 4,500 5,000 6,000 8,000 10,000

ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย
  • อายุระหว่าง 31 วัน - 5 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 79 ปี ซื้อได้ตั้งแต่แผน 500 - 3500
  • อายุระหว่าง 6 ปี - 70 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 79 ปี ซื้อได้ตั้งแต่แผน 500 - 10000
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ