เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

แบบประกันสุขภาพ แฟมิลี่ โพรเทคเตอร์ ประกันสุขภาพ ครอบครัว

ข้ามไปหน้าหลัก

คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุทั้งครอบครัว

สบายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว กับแบบประกันแฟมิลี่ โพรเทคเตอร์ หนึ่งเดียวที่ให้ความคุ้มครองแบบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย กรณีผ่าตัดใหญ่ และ ประกันชดเชยรายได้ ด้วยวงเงินเหมาจ่ายสูงสุดคนละ 10 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ครอบคลุมผลประโยชน์ค่าผ่าตัดใหญ่ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาพยาบาลพิเศษ เช่น เคมีบำบัด การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ฉายแสงสำหรับการรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลาม เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน รวมถึงการดูแลแบบประคับประคองในภาวะการป่วยระยะสุดท้าย เพิ่มเติมด้วยเงินค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้คุณยังมีรายได้แม้พักรักษาตัวอยู่

ตารางผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ เบสิค สแตนดาร์ด วีไอพี
แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 5,000,000 10,000,000
1. ผลประโยชน์การผ่าตัดใหญ่
1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 300,000 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.2 หัวใจ 300,000
1.3 สมอง 300,000
1.4 เปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก 900,000
ผลประโยชน์ผ่าตัดใหญ่ (เพิ่มเติม)
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ภายใน 180 วัน) จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง
รักษากระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง
รักษากระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
อาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง
ความผิดปกติแต่กำเนิดของบุตรเกิดใหม่ (ภายใน 365 วัน)

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลพิเศษ (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

2.1 รักษาโรคมะเร็งระยะลุกลาม 2,000,000 ตลอดอายุสัญญา 4,000,000 ตลอดอายุสัญญา 6,000,000 ตลอดอายุสัญญา

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลพิเศษ (เพิ่มเติม)

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ไม่คุ้มครอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน (ภายใน 90 วัน)
การดูแลแบบประคับประคองในภาวะการป่วยระยะสุดท้าย กรณีผู้ป่วยใน (ภายใน 180 วัน)

3. ผลประโยชน์ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกิน 365 วัน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายในกรณีการรักษานั้นไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์การผ่าตัดใหญ่ (ข้อ 1 และ 2)

3.1 การรักษาพยาบาลทั่วไป 1,500 1,500 3,000
3.2 การผ่าตัดใหญ่ 3,000 3,000 7,500
3.3 การรักษาพยาบาลทั่วไป กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 10,500 10,500 12,000
3.4 การผ่าตัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 12,000 12,000 16,500

3.5 การรักษาพยาบาลทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุ

1,500 4,500 1,500 1,500 4,500 1,500 3,000 6,000 3,000

3.6 การผ่าตัดใหญ่ เนื่องจากอุบัติเหตุ

3,000 6,000 3,000 3,000 6,000 3,000 7,500 10,500 7,500
3.7 การรักษาพยาบาลทั่วไป กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากอุบัติเหตุ  10,500 13,500 10,500 10,500 13,500 10,500 12,000 15,000 12,000

3.8 การผ่าตัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากอุบัติเหตุ

12,000 15,000 12,000 12,000 15,000 12,000 16,500 19,500 16,500
3.9 ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน สองเท่า สำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองถึงอายุ 18 ปี) เฉพาะข้อ 3.1 – 3.8 ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง
หมายเหตุ “การผ่าตัดใหญ่” หมายถึง การผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไป (General Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anaesthesia)

ลักษณะเด่นของแบบประกันคุ้มครองครอบครัว

 • คุ้มครองนาน ทั้งสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
  • สัญญาหลัก: คุ้มครองชีวิต ยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติม: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้จนถึงอายุ 75 ปี
 • ดูแลทั้งครอบครัว ให้ความคุ้มครองกับคนที่คุณรักและใส่ใจ ทั้งตัวคุณเอง พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร
 • รับส่วนลด เมื่อซื้อพร้อมสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
 • เลือกได้ ตามความต้องการจาก 9 แผนความคุ้มครองและผลประโยชน์
 • หมดห่วง เรื่องค่ารักษาพยาบาลกับวงเงินประกันสุขภาพเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อคนต่อรอบปีกรมธรรม์
 • อุ่นใจ รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิค่าผ่าตัดใหญ่หรือรับการรักษาพยาบาลพิเศษ (โปรดดูตารางผลประโยชน์ด้านล่าง)
 • ลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาหัก ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตจากสัญญาหลัก

บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาที่อายุ 90 ปี

ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม (หน่วย: บาท)

 ผลประโยชน์ เบสิค สแตนดาร์ต วีไอพี
แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 5,000,000 10,000,000
1. ผลประโยชน์การผ่าตัดใหญ่
1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม จ่ายตามจริงสูงสุด 300,000 
ต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.2 หัวใจ จ่ายตามจริงสูงสุด 300,000 
ต่อรอบปีกรมธรรม์
1.3 สมอง จ่ายตามจริงสูงสุด 300,000 
ต่อรอบปีกรมธรรม์
1.4 เปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก จ่ายตามจริงสูงสุด 900,000 
ต่อรอบปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์ผ่าตัดใหญ่ (เพิ่มเติม)
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง
รักษากระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งลุกลาม ไม่คุ้มครอง
รักษากระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
อาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง
ความผิดปกติแต่กำเนิดของบุตรเกิดใหม่
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลพิเศษ (กรณีผูู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
2.1 รักษาโรคมะเร็งระยะลุกลาม จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 ตลอดอายุสัญญา จ่ายตามจริงสูงสุด 4,000,000 ตลอดอายุสัญญา จ่ายตามจริงสูงสุด 6,000,000 ตลอดอายุสัญญา
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลพิเศษ (เพิ่มเติม)
การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ไม่คุ้มครอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
การดูแลแบบประคับประคองในภาวะการป่วยระยะสุดท้าย กรณีผู้ป่วยใน
3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่เกิน 365 วัน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายในกรณีการรักษานั้นไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์การผ่าตัดใหญ่ (ข้อ 1 และ 2)
3.1 การรักษาพยาบาลทั่วไป 1,500 1,500 3,000
3.2 การผ่าตัดใหญ่ 3,000 3,000 7,500
3.3 การรักษาพยาบาลทั่วไป กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 10,500 10,500 12,000
3.4 การผ่าตัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 12,000 12,000 16,500
3.5 การรักษาพยาบาลทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุ 1,500 4,500 1,500 1,500 4,500 1,500 3,000 6,000 3,000
3.6 การผ่าตัดใหญ่ เนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 6,000 3,000 3,000 6,000 3,000 7,500 10,500 7,500
3.7 การรักษาพยาบาลทั่วไป กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากอุบัติเหตุ 10,500 13,500 10,500 10,500 13,500 10,500 12,000 15,000 12,000
3.8 การผ่าตัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากอุบัติเหตุ 12,000 15,000 12,000 12,000 15,000 12,000 16,500 19,500 16,500
3.9 ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน สองเท่า สำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองถึงอายุ 18 ปี) เฉพาะข้อ 3.1 - 3.8 ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง
หมายเหตุ “การผ่าตัดใหญ่ หมายถึง การผ่าตัดที่ผ่านผนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไป (General Anaesthesia) หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anaesthesia)

  

ตัวอย่างผลประโยชน์และเบี้ยประกันรายปี สำหรับเพศและอายุที่ระบุไว้ (หน่วย: บาท)

 รายละเอียดผลประโยชน์ เบสิค สแตนดาร์ต วีไอพี
แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี แผนเอ แผนบี แผนซี
กรมธรรม์ประกันภัยหลัก:
ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20
1,000,000 5,000,000 10,000,000
สัญญาเพิ่มเติม:
แฟมิลี่ โพรเทคเตอร์
1,000,000
ต่อรอบปีกรมธรรม์
5,000,000
ต่อรอบปีกรมธรรม์
10,000,000
ต่อรอบปีกรมธรรม์
จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปี กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20
ผู้เอาประกันภัยหลัก:
ชาย อายุ 35 ปี
1,252
คู่สมรส:
หญิง อายุ 32 ปี
966
บุตร:
หญิง อายุ 1 ปี
571
จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปี สัญญาเพิ่มเติมแฟมิลี่ โพรเทคเตอร์ (หลังหักส่วนลด 5%)
ผู้เอาประกันภัยหลัก:
ชาย อายุ 35 ปี
8,336 7,553 8,336 14,832 11,819 14,832 26,247 22,305 26,247
คู่สมรส:
หญิง อายุ 32 ปี
7,505 13,614 14,397 13,483 20,320 22,784 23,760 36,454 40,397
บุตร:
หญิง อายุ 1 ปี
10,619 14,203 15,192 15,438 21,199 24,262 29,467 50,322 51,736
รวมเบี้ยประกันภัยรายปี 29,249 38,159 40,714 46,542 56,127 64,667 82,263 111,870 121,169

     

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 31 วัน - 70 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมแฟมิลี่ โพรเทคเตอร์ ต้องซื้อแนบกับแบบประกันภัยสัญญาหลัก ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 เท่านั้น และไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้
 • สมาชิกในครอบครัวที่สามารถซื้อด้วยกัน ได้แก่ คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพ่อแม่ของผู้เอาประกันภัยหลัก
 • ในกรณีซื้อความคุ้มครองให้กับพ่อแม่ สามารถเลือกได้เพียงแผนเบสิคเท่านั้น
 • สมาชิกในครอบครัวแต่ละท่าน สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแฟมิลี่ โพรเทคเตอร์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ