ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

เลือกใช้ชีวิตสุขใจกับประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองรวมถึงประกันโรคมะเร็ง บริษัทฯ มอบเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง เมื่อตรวจพบและได้รับยืนยันจากแพทย์ ให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยลดภาระให้กับคนที่คุณรัก

ความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

คุ้มครองทั้งกรณีที่บาดเจ็บ และกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่อยู่ในความคุ้มครอง บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของแบบประกันภัย โดยโรคร้ายแรงที่บริษัทให้ความคุ้มครองมีจำนวน 30 โรคดังนี้

 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 2. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 3. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anaemia)
 4. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 5. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumour)
 6. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
 7. ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver Disease / Liver Failure)
 8. โรคเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease)
 9. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 10. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลักจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 11. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 12. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 13. ไขสันหลังฝ่อโดยไม่ทราบสาเหตุ (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
 14. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 15. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 16. การสูญเสียแขนขา (Loss of Limbs)
 17. ตาบอด (Blindness)
 18. การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
 19. การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
 20. ภาวะโคม่า (Coma)
 21. ภาวะเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ควบคุมเส้นประสาท (Progressive Bulbar Palsy)
 22. ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ (Progressive Muscular Atrophy)
 23. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 24. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
 25. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
 26. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
 27. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organ Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 28. แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
 29. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 30. การติดเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) จากการได้รับเลือด (HIV Infection from Blood Transfusion)

 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย: 16 - 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 64 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ บริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ