แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

สร้างความพร้อมหลังวัยเกษียณด้วย ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้

ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณได้เอง ด้วยประกันบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ มอบหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน ด้วยผลประโยชน์เงินบำนาญแบบรายปี เริ่มต้นที่อายุครบ 55 ปีหรือ 60 ปี จนถึงอายุ 90 ปี ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระและคลายกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
  • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงระยะเวลารับบำนาญ ที่อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นที่อายุครบ 55 หรือ 60 ปี จนถึงอายุครบ 90 ปี
  • รับประกันการจ่ายบำนาญไม่ต่ำกว่า 15 งวด ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบำนาญครบ 15 งวด
  • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท ในส่วนของค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวน 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 40 ปี ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี

Annuity Ready diagram

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 20-50 ปี กรณีเลือกชำระเบี้ยฯ จนถึงอายุครบ 55 ปี 
  • อายุรับประกันภัย 20-55 ปี กรณีเลือกชำระเบี้ยฯ จนถึงอายุครบ 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท


อ่านบทความเพิ่มเติม: เตรียมรับมือชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีสุข

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ