7 สมาร์ท แพลน

จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง

ออมเงินกับแบบประกันสะสมทรัพย์ 7 สมาร์ท แพลน มั่นใจกับผลตอบแทนที่แน่นอน แถมความอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มค่ามากขึ้นระหว่างช่วงสัญญา

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • คุ้มครองชีวิตนาน 21 ปี 
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 
 • รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 212% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

 • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มเป็น 175% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี

 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 400,000 บาท 
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 700,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 714,000 บาท (2)
  • เบี้ยประกันชีวิตต่อปี 102,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยฯ 7 ปี
 • เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 8,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 152,000 บาท (1) 
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จำนวน 848,000 บาท (3) 
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (1+3)-(2) 286,000 บาท

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น โดยริ่มต้นที่ 400,000 บาท ถึงสูงสุด 700,000 บาท

 

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
600,000 1,800
1,000,000 5,000

 

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ