24 ทีเอ็กซ์

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของลูก คุณสร้างให้เขาได้

ดูแลเขาได้ตั้งแต่แรกเกิด เข้าเรียน จนถึงวัยทำงาน แต่งงาน และแก่ชรา แบบประกันชีวิต 24 ทีเอ็กซ์ ช่วยดูแลลูกรักของคุณ ตั้งแต่วัยทารกจนถึง 90 ปี ด้วยเงินคืนระหว่างสัญญาที่แน่นอน ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงอายุ 90 ปี พร้อมความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น วางแผนวันนี้

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 24 ปี
 • รับเงินคืน และเงินครบกำหนดสัญญา
  • รับเงินคืนครั้งละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
  • รับเงินคืนครั้งละ 70% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25
  • รับเงินคืนครั้งละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 26 จนครบอายุ 89 ปี
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 90 ปี สูงสุดถึง 390% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น

 

ผลประโยชน์ด้านการคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 100% ถึงสูงสุด 390%

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 31 วัน

 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นครั้งละ 100,000 บาท ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์ รวม 29 ครั้ง
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,900,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายโดยรวม 2,496,000 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี 104,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยฯ 24 ปี
 • รับเงินคืนครั้งละ 50,000 บาท จำนวน 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 400,000 บาท (1)
 • รับเงินคืนเป็นก้อน 700,000 บาท เมื่ออายุครบ 25 ปี (3)
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 80,000 บาท ตั้งแต่อายุ 26 ปี จนถึงอายุ 89 ปี รวม 5,120,000 บาท (4)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 90 ปี จำนวน 3,900,000 บาท (5)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (1+3+4+5)-(2) เป็นเงิน 7,624,000 บาท

หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท ถึงสูงสุด 3,900,000 บาท

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ตัวอย่าง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)  ส่วนลด (บาท) ส่วนลด
600,000  1,800
 1,000,000  5,000

 

 ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึง 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท


อ่านบทความเพิ่มเติม: ค่าใช้จ่ายต่อลูก 1 คน ในช่วง 20 ปีแรก

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัย ก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ